Lectio Divina św. Józefa
„Teraz wiemy, że wszystko wiesz” – jak często wydaje mi się, że wiem wszystko, że wiem więcej niż ten czy tamta?...
Lectio Divina św. Józefa
Panie Boże, proszę Cię abym potrafiła każdego dnia wypełniać Twoją wolę. Abym potrafiła jej szukać. Proszę pomóż mi ją odnaleźć. Naucz mnie ją wypełniać razem z Tobą. Abym nigdy nie chciała żyć tylko dla siebie...
Lectio Divina św. Józefa
„Prawda” – czym dla mnie jest to słowo? Czy prawdą jest to wszystko, co nie jest kłamstwem? Jak często za prawdę biorę to, co mówią w mediach, w telewizji czy na portalach społecznościowych?...
Lectio Divina św. Józefa
Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy modli się do swojego Ojca. Modli się za wszystkich, którzy w przyszłości usłyszą i poznają Słowo Boże. Modli się za chrześcijan, za Kościół, aby stanowił jedno. Jak ważna jest w tym czasie jedność...
Lectio Divina św. Józefa
Rozmowa Jezusa z Piotrem jest lustrzanym odbiciem tego, co działo się w trakcie męki Chrystusa. Tam Piotr trzy razy wypiera się swojego Mistrza, teraz trzykrotnie zapewnia, że go kocha. Z obu tych sytuacji możemy się wiele nauczyć...
Lectio Divina św. Józefa
Dialog między Jezusem a Piotrem pokazuje, że to Bóg decyduje o ludzkich losach. To Pan decyduje, w jaki sposób każdy z nas wsławi Jego imię...
Lectio Divina św. Józefa
...to właśnie ten Duch ma na nowo zjednoczyć wszystkich ludzi. Dzieje się rzecz odwrotna do tego, co stało się podczas budowy Wieży Babel. Tym razem jednak zjednoczenie daje sam Bóg, nie pochodzi ono z ludzkiej inicjatywy...