Lectio Divina św. Józefa
Każde z tych błogosławieństw jest obietnicą szczęścia, ale by je dostrzec i przyjąć serce człowieka musi stać się czyste, aby mógł zobaczyć, że ten świat nie jest jedyną rzeczywistością, która sama sobie wystarcza...
Lectio Divina św. Józefa
Sól, która nadaje smak i chroni przed zepsuciem; światło, które oświeca i wskazuje drogę – takich uczniów chce mieć Jezus...
Lectio Divina św. Józefa
Jezus wypełnia Prawo, wypełnia je sobą, czyli miłością...
Lectio Divina św. Józefa
Prawie w każdym zdaniu Jezus bardzo mocno podkreśla związek między Eucharystią a życiem wiecznym. To wydane i ofiarowane na krzyżu Ciało i Krew przelana dla naszego zbawienia zapewnia życie...
Lectio Divina św. Józefa
Mówiąc o wyłupieniu oka lub odcięciu ręki Jezus tak naprawdę zwraca uwagę i tłumaczy, skąd bierze się grzech. To nie tylko sam czyn, ale najpierw to, co dzieje się w myślach i w sercu...
Lectio Divina św. Józefa
Jezus powiedział, że jest Prawdą. I chce, aby Jego uczeń również był prawdziwy i szczery, wierny i oddany...
Lectio Divina św. Józefa
...Ci robotnicy również stają się pasterzami – mają iść do znękanych, porzuconych i tych, którzy poginęli z domu Izraela...