Chcę prosić o modlitwę za kapłanów

To jest miejsce, gdzie możesz pozostawić swoją intencję. Jeżeli jesteś kapłanem, który potrzebuje wsparcia modlitewnego, bo musisz podjąć ważną decyzję, bo przeżywasz "noc ducha", bo pragniesz lepiej służyć Bogu i bliźnim, bo będziesz głosił rekolekcje, bo.... to skorzystaj z formularza. Podanie imienia i roku święceń będzie pomocne osobom modlącym się za kapłana.

Jeżeli jesteś osobą świecką, a wiesz, że bliski Ci kapłan potrzebuje, z różnych przyczyn, modlitwy możesz również zgłosić swoją intencję. Pozostawiony email pomoże nam potwierdzić, że zgłoszona intencja dotarła do nas i została przekazana osobom wspierającym to dzieło.

Jak zgłosić intencję?

Aby zgłosić nam intencję, należy wypełnić formularz. Zawarte w nim pytania pomogą osobom, którym powierzona zostanie intencja. Co się stanie z moją intencją?

Zgłoszona przez Ciebie intencja zostanie przekazana naszemu "zapleczu" modlitewnemu.
Naszymi stałymi współpracownikami są m.in.:

  • siostry betlejemitki z Grabowca,
  • siostry karmelitanki z Gdyni i z Suchej Huty,
  • siostry betanki i grupa osób zrzeszona w Betańskiej Misji Modlitwy za Kapłanów,
  • oraz osoby chore i cierpiące odwiedzane przez gdańskich kapłanów w czasie pierwszopiątkowych i pierwszosobotnich wizyt.

Kto zna treść podanej intencji?

Intencja jest objęta tajemnicą, tylko osoby, którym zostanie powierzona będą znały jej treść. W momencie gdy zostanie nam powierzona intencja, na adres mailowy zostanie wysłany list potwierdzający przyjęcie intencji.

Jak długo intencja będzie objęta modlitwą?

W podanej intencji będziemy się codziennie modlić przez 30 dni. Jeżeli po tym czasie wciąż będzie aktualna, można ponownie prosić o modlitwę.

 

PROSZĘ O MODLITWĘ