Każdy człowiek ma swoją opowieść. Bywa tak, że z przejęciem, słuchając czy czytając, możemy powiedzieć: poruszyła mnie twoja historia. Świadectwo życia częściej przemawia bardziej niż najbardziej wyszukana i fantazyjna myśl czy wypowiedziana mądrość. Świadectwo wiary jest owocem spotkania z Jezusem i ukazaniem jego działania w życiu. Zamknięciem jakiegoś etapu i ukazaniem zmiany, która ma swoje źródło w łasce, której doświadczamy. Chciałoby się powiedzieć, że odtąd nic już nie będzie takie same. Zapraszamy zatem do czytania „spotkań z Jezusem” i dzielenia się nimi.