Tutaj działa sekcja szybkiego reagowania. Ta forma prośby o modlitwę jest przeznaczona jedynie dla kapłanów. Bracie Kapłanie, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że natychmiast jest Ci potrzebna modlitwa, skorzystaj z możliwości wysłania sms na numer: 694 215 898.

Po wysłaniu na ten numer sms z prośbą o modlitwę, przesyłamy intencję do naszej sekcji szybkiego reagowania, czyli 24 sióstr zakonnych, które po otrzymaniu wiadomości, w możliwie krótkim czasie, podejmują się modlitwy w danej intencji. Dodatkowo często ofiarując post, mszę św, czy adorację w przesłanej im intencji.

Pierwszy zespół:
 • s. Natalia,
 • s. Hiacynta,
 • s. Regina,
 • s. Gabriela.
Drugi zespół:
 • s. Teresa,
 • s. Renata,
 • s. Katarzyna,
 • s. Joanna.
Trzeci zespół:
 • s. Faustyna,
 • s. Dominika,
 • s. Rafaella,
 • s. Maksymiliana,
 • s. Aniela – Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny 
Czwarty zespół:
 • s. Maria,
 • s. Magdalena,
 • s. Barbara,
 • s. Celestia,
 • s. Rajmunda - Zgromadzenie Sióstr Loretanek
Piąty zespół:
 • s. Kanizja,
 • s. Mirosława,
 • s. Alicja,
 • s. Agnieszka,
 • s. Urszula  - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
Szósty zespół:
 • s. Katarzyna - Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa
 • s. Marta - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
 • s Teresa - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza
 • s. Beata - Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu
 • s. Anna  - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
Siódmy zespół:
 • s. Agnieszka - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • s. Nikodema - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • s. Gabriela - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • s. Bożena - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • s. Aleksandra - 
Ósmy zespół:
 • S. Agnieszka - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • S. Lucyna - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • S. Beata - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • S. Justyna - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
 • S. Lucyna - Zgromadzenie Sióstr Pallotynek

Jeżeli są siostry zakonne, które chciałaby się włączyć w ten rodzaj pomocy, zapraszamy do kontaktu (kaplani@kaplani.com.pl).

Świadectwo – s. Katarzyna, nazaretanka  

Czym jest dla mnie posługa w pogotowiu sms'owym? Najprościej – najszybszą formą pomocy kapłanowi, to jest coś, co mogę zrobić zawsze, niezależnie od okoliczności, mojej pracy, itp. Nie muszę podejmować żadnych wielkich czynów. Te SMS-y zastają mnie w tak różnych sytuacjach, ale zawsze mogę od razu zwyczajnie się pomodlić. Ufam, że moja modlitwa może choć troszkę pomóc. Dostając sms czuję się w jakiś sposób odpowiedzialna za konkretnego człowieka.  Z taką intencją włączyłam się w to dzieło. 

Świadectwo – s. Benedykta  

Sms-owe prośby o modlitwę za kapłanów, które otrzymuję, to zwykle bardzo dramatyczne sytuacje kapłanów. Nazywam je ciężki kaliber :) , bo wymagają doprawdy szybkiej modlitwy i błagania Pana o pomoc. I często okupuję je wieloma przeciwnościami, atakami Złego, któremu widocznie przeszkadzam w jego niecnych zamiarach. Jednak prawie nigdy nie dowiaduję się czy moja modlitwa skutkuje, ale skoro dostaję takie cięgi, to pewnie choć trochę na coś się przydaje. ;) I choć to wymaga wiele trudu, nadal chcę służyć, bo na co dzień widzę, jak bardzo kapłani potrzebują wsparcia.  
Reszty dowiemy się po drugiej stronie życia :)

Świadectwo – s. Gabriela, betanka

Jak rozumiem posługę w sms'owym pogotowiu modlitewnym? Jest w Ewangelii św. Łukasza scena uzdrowienia paralityka, którego przynieśli inni i „ spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusem.” (Łk 5,19).  Moja posługa w pogotowiu modlitewnym to wstawiennictwo na „gorącej linii” między konkretnym kapłanem a Jezusem Chrystusem. W chwili otrzymania prośby o modlitwę kapłan zostaje duchowo zaniesiony w sam środek przed Jezusa Eucharystycznego i złożony w Jego Sercu – w najbardziej bezpiecznym miejscu. W czasie codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z całą wspólnotą składamy go u stóp Jezusa w Hostii, prosząc Pana, by On sam go dotykał i leczył.  Jest to wstawiennictwo w powierzonej mi  intencji w każdej chwili dnia i nocy. Często przez sen, słysząc przychodzący sms, oddaję kapłana Jezusowi – Ty Panie jesteś Bogiem żywym, znasz jego serce, dotykaj go swą łaską…