Nowenna za Skrzywdzonych

Wypełniając formularz, podejmuję się do przystąpienia do dziewięciomiesięcznej nowenny w intencji wybranej przez Boga, a skrzywdzonej przez kapłana Osoby, aby Bóg poprowadził ją ku pełni życia, uzdrawiając jej duszę i ciało. Decyzja ta obejmuje codzienną modlitwę w intencji tej Osoby.

Dlaczego dziewięciomiesięczna modlitwa?

Dlaczego taki długi okres, a nie tylko dziewięciodniowa nowenna? Z licznych danych psychologiczno-statystycznych dowiadujemy się, że choć dręczenie fizyczne już minęło, to udręczenie emocjonalne i duchowe często trwa nadal pomimo mijającego czasu. Zatem nowenna dziewięciu miesięcy jest prośbą o łaskę ponownego narodzenia się dziecięctwa Bożego w sercu skrzywdzonych osób. Zapraszamy do włączenia się w towarzyszenie i modlitwę. Bóg to widzi i na pewno przyczynimy się do uzdrawiania serca ofiar, także do skruchy i uzdrawiania sumienia naszych braci.

Czego się podejmuję, decydując się na udział w Nowennie za Skrzywdzonego?

Wypełniając formularz, podejmuję się przystąpienia do dziewięciomiesięcznej nowenny w intencji wybranej przez Boga i Jemu wiadomej, a skrzywdzonej przez kapłana Osoby, aby Bóg poprowadził ją ku pełni życia, uzdrawiając jej duszę i ciało. Decyzja ta obejmuje codzienną modlitwę w intencji tej Osoby. Jednakże bardzo zachęcamy także do ofiarowania, według możliwości i hojności, Eucharystii, postu, jałmużny, aby to Dzieło wiązało się z konkretnym zaangażowaniem naszego  serca czy środków materialnych.

 

Modlitwa za osobę skrzywdzoną przez kapłana

Ojcze, ja .........................(imię kapłana, który daną modlitwę odmawia), staję przed Twoim Tronem i w pokorze, w uniżeniu pochylam się przed Twoim Majestatem i proszę, abyś raczył przyjąć moją modlitwę za powierzoną mi osobę, którą Ty, Ojcze, znasz i którą miłuje Twoje Serce. W dobroci i miłości Swej Niepojętej, Boże, przytul i wypełnij Duchem Swoim tę osobę, którą stworzyłeś na Swój Obraz i Podobieństwo, uczyń cud przemiany serca, cud uzdrowienia z ran duszy, zabierz nienawiść, lęk, smutek i cierpienie. Proszę Cię o Łaskę Twojego błogosławieństwa w życiu tej osoby, by jej życie nie było życiem doznanych ran, ale życiem szczęścia w obfitości, szczęścia będącego przedsmakiem Nieba. W Twoje ręce Ojcze, składam drogocenną duszę tej osoby, abyś w niej żył i rozwijał jej talenty na Twoją chwałę. Daj jej serce miłujące, daj silną wiarę i nadzieję, a przede wszystkim otulaj Swoim Pokojem. Amen.

W dzieło się włączyli:

o. Sylwester z Głogówka (z dn. 13.10.2020)

ks. Jacek z Gdyni (z dn. 15.10.2020)

ks. Artur z Katowic (z dn. 15.10.2020)

o. Jacek OP (z dn. 15.10.2020)

o. Edward SP (z dn. 16.10.2020)

o. Cezary OP (z dn. 17.10.2020)

ks. Ireneusz  (z dn. 20.10.2020)

ks. Tomasz z Sopotu (z dn. 20.10.2020)

ks. Mateusz (z dn. 20.10.2020)

ks. Krzysztof z Sopotu (z dn. 21.10.2020)

o. Ryszard SSCC z Mozambiku (z dn. 23.10.2020)

Ks. Bronisław SDS (z dn. 26.10.2020)

Formularz zgłoszenia do nowenny