Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

ks. Krzysztof Konkol

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

Co Jezus miał na myśli mówiąc, że szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy. Może warto zapytać o to ubogą wdowę, którą kiedyś Jezus pochwalił w jerozolimskiej świątyni.  
Z Ewangelii według św. Marka (12, 42 -44)

Potem

Ks. Jacek Nawrot
 „Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego” / Oscar Wilde/ Problem powstaje, gdy wyceniam swoją wartość na podstawie tego, jak widzą mnie inni...
ks. Krzysztof Konkol
W najprostszym obiegowym rozumieniu (i taki punkt widzenia tu przyjmujemy)  człowiek sprawiedliwy to ten, który postępuje zgodnie z regułą „oddać każdemu, co mu się należy”.
ks. Jan Mokrzycki
Wielkie znaczenie w życiu człowieka posiadają dwa malutkie słowa: „co” i „jak” – co robić i jak robić... Dotyczy to każdej dziedziny życia. Kto o tych dwu słowach pamięta, wygrywa los szczęścia.
ks. Krystian Wilczyński
Nigdy nie patrzyłem na seminarium duchowne jako na drogę uzdrowienia. Czasem łatwiej było spojrzeć na nie jak na drogę zranienia, ale głównie prywatnej wolności i realizacji własnych wizji i potrzeb.
ks. dr Tadeusz Stanisław Knut
Jedno z najbardziej znanych opowiadań z Księgi Rodzaju to historia opisująca budowę miasta i wieży Babel (Rdz 11,1-9). Skutkiem tego przedsięwzięcia było pomieszanie języków, co doprowadziło do nieporozumień i konfliktów, a w efekcie do rozproszenia się ludzi po świecie.
ks. Piotr Jutkiewicz
Co jest centralnym punktem historii zbawienia? Skąd pochodzi chrześcijańska radość? Wszystko zaczyna się od zmartwychwstania! Spotkanie z Jezusem prowadzi do nowej radości, która charakteryzuje się gotowością do ruszenia dalej. Ewangeliczne opisy zmartwychwstania Jezusa zawierają wiele różnic w
Ks. Krystian
Wakacje kleryckie, diakońskie i kapłańskie. Wyjazdy urlopowe w góry, za granicę, do rodziny. W moim przypadku wszystkie kończyły się tym samym: prostą, codzienną czynnością, która w ciągu roku jest niezauważalna, wręcz rutynowa, może nieco problematyczna w pośpiechu poranka. Po miesiącu chodzenia
ks. Wojciech Cichosz
Tyle razy słuchałem pięknych słów i wywodów. Tyle razy sam je głosiłem. Ileż to wysłuchałem mądrych wykładów i konferencji. Przez lata sam je prowadziłem. Gdy w Środę Popielcową przyjmowałem popiół na znak pokuty i nawrócenia i innym posypywałem głowę, nie spodziewałem się, że tak szybko
Marek Suchar
W czasach biblijnych pobożnych Żydów obowiązywał religijny nakaz uczestniczenia w uroczystościach odbywających się w Świątyni Jerozolimskiej co najmniej trzy razy do roku, w wielkie święta: Paschę, Pięćdziesiątnicę i Święto Namiotów. Nieprzebrane tłumy pielgrzymów ściągały w tym czasie do Jerozolimy