Współpraca

Współpraca – Przestrzeń Refleksji

Wiele artykułów, poruszających świadectw, inspirujących felietonów, czy pełnych Ducha komentarzy powstało dzięki księżom, którzy chcieli podzielić się swoją wiarą, doświadczeniem Boga, czasem cierpieniem czy frustracją.

Dzięki owym zwykłym księżom czujem, że strona jest autentycznie nasza, kapłańska. Jest tu też mnóstwo miejsca dla każdego kapłana, który chciałby, aby szersze grono księży stało się odbiorcami jego przemyśleń. 

A oto przestrzenie, w których chętnie podejmiemy współpracę:

Świadectwa

Co to dużo pisać, to właśnie świadectwa są tym, co najbardziej nas porusza, skłania do przemyśleń, przemawia nie tylko do rozumu, ale przede wszystkim do serca. Zapraszamy do dzielenia!

Artykuły

Wszelkie teksty, które dotyczą kapłaństwa, powołania, duszpasterstwa, poszczególnych etapów roku liturgicznego. Będzie tu mile widziane wszystko, co dotyczy kapłańskiej posługi i realizacji powołania. Zapraszamy do pisania!

Felietony

Czasem jesteśmy zbyt poważni, czasem wokół wszystko tak śmiertelnie serio. Tutaj wielu księży pisze o zdarzeniach dnia codziennego, o zadziwieniach, o zwykłościach-niezwykłych. Zapraszamy do ukazywania!

Komentarze do Słowa Bożego

Bogactwo Kościoła zawsze opierało się na jego różnorodności. Wielość spojrzeń na jeden fragment Słowa Bożego, być może pomoże odkryć nam coś nowego, zaskakującego. Zapraszamy do odkrywania!

Recenzje i Lista lektur

Ważna książka. Inspirujący autor. Warto na coś zwrócić uwagę w morzu propozycji. Zapraszamy do polecania!


Współpraca – Przestrzeń Modlitwy

Dzieło modlitwy, jakiego się podjęliśmy w małym gronie osób w Roku Kapłańskim 2009, którym zależało na świętości kapłanów, rozrasta się i rozwija. Fundament tego dzieła to około dwóch tysięcy osób, którym również było bliska idea, która przyświeca nam od początku tego pomysłu. Osoby te rozsiane są po całej Polsce, a także poza jej granicami. Całkowicie bezinteresownie podejmują radość i trud modlitwy za księży. Bez nich nasz pomysł nie przetrwałby jednego dnia. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że dzieło to potrzebuje stałej modlitwy i solidnego zaplecza wstawiającego się u Boga, dlatego zaprosiliśmy i wciąż zapraszamy do wsparcia nas zgromadzenia zakonne.

Nasze dzieło modlitewnie wspierają:

  • zgromadzenie sióstr Maryi Matki Kapłanów
  • zgromadzenie sióstr betlejemitek z Grabowca
  • zgromadzenie sióstr betanek
  • zgromadzenie sióstr od Aniołów
  • zgromadzenie sióstr karmelitanek z Gdyni Orłowa
  • zgromadzenie sióstr karmelitanek z Suchej Huty
  • zgromadzenie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Czeladzi
  • zgromadzenie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Imielina

Zapraszamy Zgromadzenia Zakonne do włączania się w dzieło wspierania, podjętej przez nas inicjatywy, modlitwy za kapłanów. Współpraca polegałaby na otaczaniu modlitwą całego dzieła kaplani.pl. Oraz, jeżeli byłoby takie pragnienie Sióstr, otaczaniu modlitwą poszczególnych kapłanów, których intencje przesyłalibyśmy Siostrom drogą mailową. Czekamy na dar Waszej modlitwy.

Pogotowie SMS

Po wysłaniu do nas smsa z prośbą o modlitwę, przesyłamy intencję do naszej sekcji szybkiego reagowania, czyli sióstr zakonnych, które po otrzymaniu wiadomości, w możliwie krótkim czasie podejmują się modlitwy w danej intencji. Dodatkowo często ofiarując post, mszę św, czy adorację w przesłanej im intencji. Zachęcamy Siostry do podjęcia z nami tego dzieła.  A kapłanów do korzystania z tej formy pomocy.