Świadectwa, refleksje, komentarze, dzielenie... Wszystko to możemy znaleźć w naszym poszerzającym się zbiorze filmów. Jesteśmy ich autorami lub pomagamy odkryć to, co
By czytać poezję, może bardziej, by czuć poezję trzeba mieć odawgę. Po co nam ona? Poezja jest z gruntu intymna, poruszająca, pobudzająca do myślenia do oglądania
Ciekawa książka jest jak dobry przyjaciel. Nigdy się nie znudzi, zawsze można do niej sięgnąć, zabrać ją w każdą podróż. Bo inspiruje, porusza i sprawia, że coś staje
Czym bowiem da się zastąpić klimat kolejno przewracanych stron? Bliskość nie tylko zapisanych słów, co bohaterów, sytuacji, akcji? Czym poczucie uczestnictwa w
Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia
Zachęcamy do pisania o kapłanach. Spotkaniach, oczekiwaniach, współpracy. I znowu czynimy to z przeświadczeniem, że ten głos potrzebny jest najpierw samym kapłanom. Ale
Chcemy postrzegać świat i dzielić się tym, o czym wszyscy mówią albo tym, co osobiście staje się doświadczeniem naszego życia. Zawsze jednak przeglądając doczesność w
Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i