By czytać poezję, może bardziej, by czuć poezję trzeba mieć odawgę. Po co nam ona? Poezja jest z gruntu intymna, poruszająca, pobudzająca do myślenia do oglądania siebie oczami, do których używania nie jesteśmy przyzwyczajeni. Na początku nim nabierzemy wprawy, możemy widzieć mgliście. Ale przebywanie z poezją, może sprawić, że dotrzemy w sobie tam, gdzie On czeka i my na siebie samych.

ks. Krzysztof Konkol
Życie współczesnego człowieka zdaje się nabierać coraz większego tempa. Cały czas gdzieś się spieszymy i jesteśmy wiecznie spóźnieni. W tym pośpiechu nie trudno jest zgubić to, co istotne. Dlatego coraz ważniejsze stają się chwile zatrzymania, refleksji nad tym, co nadaje sens naszej wędrówce. Dla
ks. Krzysztof Konkol
Życie współczesnego człowieka zdaje się nabierać coraz większego tempa. Cały czas gdzieś się spieszymy i jesteśmy wiecznie spóźnieni. W tym pośpiechu nie trudno jest zgubić to, co istotne. Dlatego coraz ważniejsze stają się chwile zatrzymania, refleksji nad tym, co nadaje sens naszej wędrówce. Dla
ks. Krzysztof Konkol
Życie współczesnego człowieka zdaje się nabierać coraz większego tempa. Cały czas gdzieś się spieszymy i jesteśmy wiecznie spóźnieni. W tym pośpiechu nie trudno jest zgubić to, co istotne. Dlatego coraz ważniejsze stają się chwile zatrzymania, refleksji nad tym, co nadaje sens naszej wędrówce. Dla
ks. Krzysztof Konkol
Życie współczesnego człowieka zdaje się nabierać coraz większego tempa. Cały czas gdzieś się spieszymy i jesteśmy wiecznie spóźnieni. W tym pośpiechu nie trudno jest zgubić to, co istotne. Dlatego coraz ważniejsze stają się chwile zatrzymania, refleksji nad tym, co nadaje sens naszej wędrówce. Dla