Słowo

Autor tekstu
ks. Krzysztof Konkol
Życie współczesnego człowieka zdaje się nabierać coraz większego tempa. Cały czas gdzieś się spieszymy i jesteśmy wiecznie spóźnieni. W tym pośpiechu nie trudno jest zgubić to, co istotne. Dlatego coraz ważniejsze stają się chwile zatrzymania, refleksji nad tym, co nadaje sens naszej wędrówce. Dla mnie takimi momentami są spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Niezwykłe chwile, które pozostawiają niezatarty ślad.

Słowo

Ten, kto spotkał Słowo,
nie śpiewa kazań
sztucznie uniesionym głosem.
Nie mówi
wytartymi sloganami
ciągle tych samych opowieści.

Ten, kto spotkał Słowo,
jest inny,
dotyka delikatnych strun
Twojej duszy.

Odkrywa prawdę –
bo spotkał Prawdę.