Inspirują nas słowa:

Dlaczego pedofilia mogła osiągnąć takie rozmiary? Ostatecznie powodem jest brak Boga. Także my, chrześcijanie i księża, wolimy nie mówić o Bogu, ponieważ taka mowa nie wydaje się praktyczna. … musimy pilnie błagać Pana o przebaczenie i przede wszystkim musimy Go wzywać i prosić Go, aby nauczył nas wszystkich na nowo rozumieć wielkość Jego Męki, Jego ofiary. (Benedykt XVI)

Najlepszym osiągnięciem i najbardziej skutecznym rozwiązaniem, jakie możemy dać ofiarom, ludowi Świętej Matki Kościoła i całemu światu, jest dążenie do nawrócenia osobistego i wspólnotowego, pokora uczenia się, słuchania, pomagania i chronienia najbardziej bezbronnych. (Papież Franciszek)

„Skandal wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych oraz zaniedbania i błędne reakcje przełożonych kościelnych na te wydarzenia spowodowały poważny kryzys w Kościele. Próbując się z nimi zmierzyć, musimy przede wszystkim myśleć o osobach skrzywdzonych, dostrzec w nich twarz zranionego Chrystusa i przyjść im z pomocą”. (Prymas Polski Wojciech Polak)
 

Zaproszenie dla kapłanów

Kierujemy do Barci Kapłanów zaproszenie podjęcia się duchowego towarzyszenia jednej skrzywdzonej Osobie przez okres dziewięciu miesięcy. Jest to nowenna o łaskę ponownego narodzenia się dziecięctwa Bożego w sercu pokrzywdzonych osób. Włączenie się i podjęcie Nowenny za Skrzywdzonego jest zobowiązaniem do codziennej modlitwy w intencji konkretnej osoby. Do takiego towarzyszenia duchowego zachęcił nas Papież Franciszek w przemówieniu na zakończenie ubiegłorocznego spotkania w Watykanie nt. ochrony małoletnich w Kościele.

Nowenna za Skrzywdzonego

Dlaczego taki długi okres, a nie tylko dziewięciodniowa nowenna? Z licznych danych psychologiczno-statystycznych dowiadujemy się, że choć dręczenie fizyczne już minęło, to udręczenie emocjonalne i duchowe często trwa nadal pomimo mijającego czasu. Zatem nowenna dziewięciu miesięcy jest prośbą o łaskę ponownego narodzenia się dziecięctwa Bożego w sercu skrzywdzonych osób. Zapraszamy do włączenia się w towarzyszenie i modlitwę. Bóg to widzi i na pewno przyczynimy się do uzdrawiania serca ofiar, także do skruchy i uzdrawiania sumienia naszych braci.

Eucharystia za Skrzywdzonych

Inną formą modlitwy, do której zapraszamy, jest Eucharystia za Skrzywdzonych. Chcielibyśmy, aby kapłani zechcieli ofiarować sprawowaną przez siebie Eucharystię w intencji Osób zranionych przez księży. Prosząc o doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa oraz sprawiedliwości. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby również modlitwą objąć ranę zadaną Kościołowi i błagać o jej wyleczenie.

Dlaczego?

Wierzymy, że te modlitewne dzieła i błaganie o hojne rozlanie się Bożego Miłosierdzia sprawią, że Osoby skrzywdzone doznają duchowego uzdrowienia i uwolnienia od krzywdy zadanej ich niewinności i dziecięctwu, a nasi bracia kapłani doznają oczyszczenia i uzdrowienia sumienia przez szczerą skruchę, pokutę oraz zadośćuczynienie ofiarom.

Potrzebujemy siebie nawzajem, kiedy upadamy. Potrzebujemy szczerego upomnienia, kiedy popełniamy błędy, ale i pomocy, kiedy się nawracamy i
czynimy pokutę. Bracia, prosimy Was o modlitwę za Skrzywdzonych.

Z Biskupem naszej archidiecezji

Obecności dzieła "Kapłani ze Skrzywdzonymi" w archidiecezji gdańskiej błogosławi Biskup Jacek Jezierski.

Wypełniając formularz, podejmuję się do przystąpienia do dziewięciomiesięcznej nowenny w intencji wybranej przez Boga, a skrzywdzonej przez kapłana Osoby, aby Bóg poprowadził ją ku pełni życia, uzdrawiając jej duszę i ciało. Decyzja ta obejmuje codzienną modlitwę w intencji tej Osoby.
Wypełniając formularz decyduję się w wybrany przez siebie dzień na sprawowanie Eucharystii w intencji skrzywdzonych Osób i rany w ciele Kościoła, która powstała na skutek kapłańskiego postępowania.
Zapraszamy do pomocy w dotarciu do kapłanów, którzy byliby gotowi zaangażować się w to dzieło.