Wielki Czwartek, 1 kwietnia, J 13,1-15

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
Jezus jest Nauczycielem i Panem, który przyszedł, aby służyć.

Wielki Czwartek, 1 kwietnia, J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Rozważanie

„Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał” (Łk 12,35-40). Jezus w czasie wieczerzy przepasał się prześcieradłem i usługiwał swoim sługom, aby i oni sobie nawzajem służyli. Może właśnie wzajemna służba i pokora to postawy, które mają cechować „ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,36).

Jezus jest Nauczycielem i Panem, który przyszedł, aby służyć. To może budzić sprzeciw, tak jak u Piotra, który nie chciał zgodzić się, aby sam Bóg umył mu nogi. Ale jeśli nie On, to kto inny może go obmyć? Tylko Jezus może go oczyścić. A jaka jest moja reakcja na widok Jezusa, który klęczy przede mną i bierze w ręce moje stopy? Te same stopy, które często od Niego odchodzą.