Wielka Środa, 31 marca, Mt 26,14-25

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
Jezus urządza dziś paschę we mnie, w moim sercu.

Wielka Środa, 31 marca, Mt 26,14-25

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” A oni wyznaczyli mutrzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?” On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda”. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?” On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: „Czyżbym ja, Rabbi?” Odpowiedział mu: „Tak, ty”.


Rozważanie

U ciebie urządzam Paschę – Jezus urządza dziś paschę we mnie, w moim sercu. To ja będę miejscem, gdzie dokona się Jego Pascha, przejście ze śmierci do życia. To moją ciemność On zamieni w światło. Wyprowadzi mnie z grobu, bym zaczął żyć, bo On sam jest Zmartwychwstaniem i Życiem. To we mnie musi dokonać się ten exodus, który będzie wyjściem z grzechu i śmierci do życia w prawdzie i światłości.

Paschę trzeba przygotować. Możemy jak uczniowie zapytać Jezusa: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Paschę?”

Co jeszcze ja muszę przygotować w sobie, żeby ta pascha się mogła dokonać?

Co we mnie ma obumrzeć, aby wydać obfity plon?