Pamiętam bardzo dobrze dzień w którym po wielu latach życia w niełasce nastąpił zwrot mojej drogi życiowej – duchowej – nawrócenie. Pierwsze pragnienie, które poczułam w sercu: już czas aby się pojednać, czas na sakrament spowiedzi i pojednania. W jednej chwili straciłam wszystko, co miałam.

Alina

Jestem we wspólnocie, która jako swój charyzmat odczytała modlitwę za kapłanów. Tę intencję obejmujemy modlitwą od wielu lat, a od ponad roku nasze spotkania zaczynają się dziesiątką Różańca w intencji kapłanów.

Bardzo się ucieszyłam, gdy Ojciec Święty, ogłaszając Rok Kapłański, zaprosił do gorącej

Zawsze kiedy modlę się za osoby duchowne uświadamiam sobie, jak bardzo oni tego potrzebują i jak wiele brakuje mi jeszcze w tej dziedzinie, ponadto Bóg pokazuje mi poprzez różne wydarzenia, że szczególnie teraz bardzo tego potrzebują. Widzę też, że im bardziej potrafię modlić się za księży, tym

Kiedyś byłam potwornie zmęczona /był jakiś trudny dzień w szkole - pracuję z dziećmi/, nie odmówiłam w ramach margerytki dziesiątka różańca za ks. Pawła - w rozmowie przyznałam się siostrze, jednocześnie usprawiedliwiając się, że odmówiłam zaraz następnego dnia. Odpowiedziała mi: - Ale przecież,

Więzienie jest tym miejscem, z którego o wiele ostrzej widzi się swoje własne błędy. Ja w swoim życiu bardzo zbłądziłem i teraz jestem w tym miejscu, gdzie prawie wszystko jest ograniczone. Wydaje mi się jednak, że właśnie te przeżycia spowodowały moją chęć wspomożenia modlitwą wybranego kapłana. 

Jako młody człowiek zauważam, że w kapłanie zbyt często widzimy tylko to, co chcemy widzieć, nie dostrzegamy słabego człowieka. Dobrze że kapłani nie są już sami, że jesteście wy siostry i my świeccy misjonarze wspierający ich w trudnym i odpowiedzialnym powołaniu. Jednocząc się w modlitwie z