Betańska Misja Wspierania Kapłanów - w blasku Chrystusa

Powołanie każdej osoby włączonej do Misji jest bycie cieniem kapłana, aby cicho i dyskretnie poprzedzać jego posługę i ochraniać modlitwą.Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, dlatego jej siłą ma być adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w imieniu kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu.

Powołanie każdej osoby włączonej do Misji jest bycie cieniem kapłana, aby cicho i dyskretnie poprzedzać jego posługę i ochraniać modlitwą.

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, dlatego jej siłą ma być adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w imieniu kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu.

BETAŃSKA MISJA WSPIERANIA KAPŁANÓW (BMWK) powstała w pierwszy czwartek lutego 1999 roku. Prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie to powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r.

Zadaniem Misji jest:

  • formacja ludzi świeckich do głębszego poznania i ukochania kapłaństwa,

  • roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego nad duchowieństwem,

  • wypraszanie świętości dla kapłanów,

  • dotarcie z modlitewną opieką do każdego kapłana imiennie, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Powołanie każdej osoby włączonej do Misji jest bycie cieniem kapłana, aby cicho i dyskretnie poprzedzać jego posługę i ochraniać modlitwą.

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, dlatego jej siłą ma być adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w imieniu kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu.

Obecnie Misja obejmuje ponad 6600 osób, które wyraziły zgodę na modlitwę w intencji duchowieństwa i powierzonego imiennie kapłana przez całe swoje życie. Skupia osoby świeckie różnego wieku i stanu, małżeństwa i całe rodziny, siostry i braci zakonnych różnych zgromadzeń, kleryków a także kapłanów wyrażających wolę modlitwy za swoich współbraci w kapłaństwie.

Każda osoba włączona do Misji otrzymuje legitymację przynależności wraz z imieniem kapłana i odpowiednimi modlitwami. Kapłani zgłaszani są do Misji przez rodzinę, znajomych, współbraci, lub sami proszą o modlitwę.

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy także do parafii, aby przybliżyć i ukazać wielkość kapłaństwa a przez osobisty kontakt zachęcać wiernych do modlitwy za swoich kapłanów. W ramach Misji istnieje także smsowe pogotowie modlitwy dla kapłanów. Jeżeli kapłan potrzebuje modlitwy w danej chwili i powiadomi nas o tym, natychmiast zostaje wysyłana „iskierka” do Jezusa.

Na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego Misja otrzymała błogosławieństwo arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia na dalszą działalność.

W październiku 2009 roku Centrala Misji została przeniesiona z Gdańska do Domu Formacyjno – Rekolekcyjnego w Kazimierzu Dolnym.

8 grudnia 2007 roku Kongregacja Ds. Duchowieństwa wydała list, w którym wzywa wiernych do macierzyństwa duchowego wobec kapłanów i adoracji eucharystycznej w ich intencji. W to wołanie Kościoła od 11 lat wpisuje się Betańska Misji Wspierania Kapłanów poprzez nieustanne, osobiste i imienne omadlanie powierzonych sobie kapłanów - duchowych synów.

BETAŃSKA MISJA WSPIERANIA KAPŁANÓW – S. GABRIELA

Świadectwo

Pragnę podzielić się świadectwem, w jaki sposób modlitwa za kapłanów, a zwłaszcza adoracja Najświętszego Sakramentu przemienia moje spojrzenie na kapłaństwo, ukazuje jego piękno i pobudza do większego ukochania kapłaństwa. Należę do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, którego szczególnym charyzmatem jest modlitwa za kapłanów. Przed 10 laty, gdy posługiwałam jako zakrystianka w jednej z lubelskich parafii, miałam możliwość zetknąć się bezpośrednio z kapłanami, przyjrzeć się bliżej ich apostolstwu – często nierozumianemu przez innych, ich codziennemu utrudzeniu a także pragnieniu wzrastania w świętości.

Przyszła mi wtedy myśl, aby każdego dnia, w miarę możliwości, ofiarować za nich 1 godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu. Przychodząc na codzienne spotkania z Jezusem Eucharystycznym do lubelskiej katedry, mijałam spowiadających w bocznych nawach kapłanów. Starałam się omadlać także tą posługę, posyłając moją modlitwę do tych konfesjonałów, a także wszędzie tam, gdzie każdego dnia udają się kapłani, aby byli prowadzeni i ochraniani Bożą mocą. W czasie adoracji Pan odsłaniał przede mną piękno kapłaństwa, kim naprawdę jest kapłan. Myślę, że pozwolił mi spojrzeć jakby swoimi oczyma na kapłanów – jak my – słabych i grzesznych ludzi a jednak obdarowanych przez Niego potężną mocą z wysoka. Poznałam, jak wiele potrzeba naszej modlitwy za kapłanów, o ich wytrwałość i świętość, ale także o ochronę od zła. Zapragnęłam tym doświadczeniem podzielić się z innymi, rozszerzyć nasz betański charyzmat modlitwy na szerszy krąg ludzi. Wtedy zrodziła się myśl, aby w ramach referatu powołaniowego, który prowadziłam w Zgromadzeniu, przybliżyć i rozpowszechnić modlitwę za kapłanów wśród młodzieży.

Tak właśnie, na modlitwie adoracyjnej, powstała Betańska Misja Wspierania Kapłanów, która rozrosła się, przekroczyła zamierzone plany i dziś obejmuje modlitewną ochroną ponad 6 tys. kapłanów – bo tyle osób modli się imiennie za 1 kapłana przez całe swoje życie.

Jezus każdego dnia pozwala coraz mocniej i głębiej odkrywać skarb kapłaństwa. Dziś dziękuję Bogu, że mogę doświadczać mocy kapłańskiego błogosławieństwa, dotknąć w kapłanie żywego Jezusa, który przez kapłańskie dłonie karmi mnie swoim Słowem i Ciałem, przebacza grzechy, umacnia i błogosławi w codzienności. Dziękuję Bogu, że stawia w moim życiu kapłanów, którzy głosząc Jego Słowo z wiarą i mocą Ducha świętego, dotykają mojego serca i otwierają na działanie Bożej łaski.

Codzienna adoracja w imieniu kapłanów, trwanie na kolanach „na zapleczu”, wtedy, gdy oni apostołują „na froncie”, jest upraszaniem dla nich łask, Bożej mocy i siły. Jest błaganiem Jezusa, aby otworzył ich na dary, które On składa w ich serca i o wiarę, wielką wiarę w moc i piękno kapłaństwa, którym zostali obdarowani. Dziś wiem, że moim powołaniem jako siostry jest także kochać kapłaństwo i dzielić się tym z innymi.

Bądź uwielbiony Panie za dar kapłaństwa w Kościele.

Bądź uwielbiony za naszych braci kapłanów. 

Prowadź ich przez kapłańskie życie drogą świętości. 

Uświęcaj ich, napełniaj ogniem Ducha Świętego.

Ochraniaj i prowadź swoją mocą.

s. Gabriela z Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia do modlitwy można kierować na adres Centrali Misji.

Betańska Misja Wspierania Kapłanów – s. Gabriela

ul. Puławska 64; 24 – 120 Kazimierz Dolny

Tel. 081 88 20 470

e - mail: betanki@diecezja.gda.pl