Modlitwa o powołania apostolskie

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza, Ty przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął, zapal serca młodych ogniem Twojej miłości. Spraw, aby oddani Tobie bez reszty, podjęli ewangeliczną posługę wobec świata tak spragnionego Ciebie

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza, Ty przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął, zapal serca młodych ogniem Twojej miłości. Spraw, aby oddani Tobie bez reszty, podjęli ewangeliczną posługę wobec świata tak spragnionego Ciebie

Niech ich gorliwość pociąga wszystkich do Twojego miłującego Serca, gorejącego Ogniska Miłości. Jezu, Ty jesteś Panem żniwa; poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc, poślij robotników do Twojej winnicy. Włóż Twoje słowo w ich usta i Twoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję. 

Ustrzeż ich, Panie, od zła wszelkiego; niech nie wchodzą na drogę grzeszników, niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach i przynoszą błogosławione owoce wiary, nadziei i miłości. 

Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia, wychowawczyni powołań kapłańskich, Twojemu matczynemu Sercu polecamy tych, którzy pragną służyć Twojemu Synowi. Amen. 

Modlitwa o powołania

Prosimy Cię, Panie, poślij robotników na swoje żniwo, aby zawsze zachowywano przykazania Twojego Jednorodzonego Syna i wszędzie odnawiano Jego ofiarę.

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic i zawsze trwali w Twojej miłości. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska, o którą prosimy, dodała nam sił i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia z czystym sercem służyli Twojej nieskończonej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś Apostołów dla głoszenia Ewangelii, prosimy Cię, poślij i dziś następców Apostołów na żniwo swoje.

Udziel im odwagi, mądrości i łaski, aby godnie świadczyli przed ludźmi o Twojej śmierci, Twoim zmartwychwstaniu i Twoim przyjściu w chwale.

Pozwól nam za przyczyną Twej Najświętszej Matki, być szermierzami wiary oraz światłem, rozpraszającym obojętność i ciemności grzechu.

Który zawsze jesteś z nami. Amen.