Modlitwa o powołania

Boże Wszechmocny, Stwórco wszelkiego życia, któryś poprzez mękę swego Syna odkupił świat, spójrz na Twój lud, zagubiony jak owca, bez siły przewodniej, którą szatan tłamsi.

Boże Wszechmocny, Stwórco wszelkiego życia, któryś poprzez mękę swego Syna odkupił świat, spójrz na Twój lud, zagubiony jak owca, bez siły przewodniej, którą szatan tłamsi.

Daj, Panie, mocy swemu narodowi. Poprzez Swój Kościół w serce wspólnoty wstaw szeregi nowych Pasterzy Jezusa, by Twe stworzenia znały głos swego Pana. Boże Jedyny, poślij na pole rolników, co plon mają zebrać w żniw czasie. Padnijmy przed Synem Bożym w pokorze na kolanach, prośmy o nowych pasterzy, co owce pańskie na wieczne pastwisko prowadzić będą.

Niech silnych rąk nigdy nie zabraknie, by Krzyż Pański podtrzymywać i słabość ludzką miażdżyć, by siłą Ducha Świętego, uczeni w Piśmie Twym wiernym moc Ewangelii dali. Armię bez mieczy stwórz wielką, co Słowo Pańskie ich tarczą, modlitwa siłę ma wielką i dobroć przykładną na wieki. Pozwól nauczycielom, co ich wybrałeś, Panie, chrzcić wodą dzieci i pogan, niech świat pamięta o Tobie o zna Cię ostatni człowiek.

Modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Spójrz Panie na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i idąc za Twoim wezwaniem wspaniałomyślnie i z radością oddali Tobie swoje życie, przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza oddaję Ci w Twą matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niechaj będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.