I zostałem księdzem

Autor tekstu
Ks. Paweł Pieper
„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Psalm 23Dlaczego ja? Co jest we mnie tak wyjątkowego? Czym wyróżniałem się w tłumie, że mnie dostrzegłeś? Czy ma o tym decydować jakaś szczególna predyspozycja, inteligencja, wzorowe zachowanie, wychowanie w idealnej rodzinie? Boże, gdzie jest „to coś”, co wskazuje na to, że wybierasz tego, a nie innego człowieka? Co wskazuje na to, że właśnie ja jestem odpowiednią osobą na Twojego pośrednika? Tylko Ty to wiesz!

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Psalm 23

Dlaczego ja? Co jest we mnie tak wyjątkowego? Czym wyróżniałem się w tłumie, że mnie dostrzegłeś? Czy ma o tym decydować jakaś szczególna predyspozycja, inteligencja, wzorowe zachowanie, wychowanie w idealnej rodzinie? Boże, gdzie jest „to coś”, co wskazuje na to, że wybierasz tego, a nie innego człowieka? Co wskazuje na to, że właśnie ja jestem odpowiednią osobą na Twojego pośrednika? Tylko Ty to wiesz!

W skrytości już od dzieciństwa myślałem o tym, by zostać kapłanem. Miałem szczęście, że otrzymywałem wiele znaków, które potwierdzały moje powołanie. Przede wszystkim pojawiały się obok mnie osoby, które wiedziały, co w tamtym momencie przeżywałem. Najwięcej jednak zawdzięczam Maryi. To za Jej wstawiennictwem doznałem ogromnego cudu. Było to na tyle silne doświadczenie, że nie pozwalało mi ono pozostać obojętnym.

Włączanie do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu, sprawowanie Eucharystii, jednanie ludzi z Bogiem w spowiedzi świętej, błogosławienie związków małżeńskich, obecność przy chorych i umierających, aby ich namaścić i przygotować na spotkanie z Bogiem w wieczności, a także zaangażowanie w grupach duszpasterskich, podczas nauki religii w szkole, to tylko niektóre zadania prezbitera. Jestem szczęśliwy, bo niezależnie od tego, co mnie w życiu spotka, w każdym działaniu, bez względu na sukcesy czy niepowodzenia, jest przy mnie Bóg i On nad wszystkim czuwa. Jeżeli On jest przy mnie, a ja przy Nim – to każde wydarzenie staje się zwycięstwem.

Maryjo, najwspanialsza Kobieto świata, proszę, chroń mnie, moich kolegów kursowych i wszystkich duchownych od wszelkich pokus odejścia od Twojego Syna, Dobrego Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy.

Boże, bądź uwielbiony w każdej osobie duchownej!