Modlitwa do Maryi Matki Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów i Królowo Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne.

Modlitwa do Maryi Matki Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa,

Matko kapłanów i Królowo Apostołów,

przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie

kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych,

z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne.

 

Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu

- za ich posługę,

- za przepowiadanie Dobrej Nowiny,

- za codzienny cud miłości na ołtarzach świata,

- za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,

- za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca,

- za ich modlitwę i wiarę,

- za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw...

 

Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich

- niech trwają w jedności z Chrystusem. Amen.