Środa, 10 czerwca, Mt 5,17-19

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
Jezus wypełnia Prawo, wypełnia je sobą, czyli miłością...

Środa, 10 czerwca, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".


Rozważanie

Jezus wypełnia Prawo, wypełnia je sobą, czyli miłością. Nie powinniśmy zatem uchylać się od przykazań, nawet jeśli ich przestrzeganie nie zawsze się udaje. Kto wypełnia najmniejsze przykazanie, ten będzie wielki. Nawet najmniejsza rzecz uczyniona z miłości ma ogromną wartość w oczach Jezusa. „On nie patrzy na wielkość naszych czynności, ani nawet na trudność, jaką nam sprawiają. On nie potrzebuje naszych czynów i dzieł, ale tylko naszej miłości” (św. Tereska). Jeśli zabraknie miłości, każde przykazanie, prawo, Ewangelia, słowa Jezusa, mogą stać się ciężarem. Dzięki miłości każde brzemię może stać się słodkie i lekkie.