Sobota, 13 czerwca (św. Antoniego), Mt 5,33-37

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
Jezus powiedział, że jest Prawdą. I chce, aby Jego uczeń również był prawdziwy i szczery, wierny i oddany...

Sobota, 13 czerwca (św. Antoniego), Mt 5,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".

Rozważanie

Jezus powiedział, że jest Prawdą. I chce, aby Jego uczeń również był prawdziwy i szczery, wierny i oddany. Ma być prosty i stanowczy w swoich słowach, wyborach i decyzjach. Jego życie ma być jednoznaczne, bez półprawdy, kłamstwa. Myśli, słowa i postępowanie mają być spójne – wtedy wcale nie trzeba będzie przysięgać, żeby siebie uwiarygodnić. Bóg widzi serce, wie, kiedy próbujemy coś ugrać, kiedy udajemy, kiedy nie chcemy pokazać całej prawdy. Serce czyste jest proste i pokorne. Żyje w prawdzie – poznaje prawdę o sobie, nie próbuje niczego zakryć ani pokazać jako lepsze. Jest przejrzyste i konkretne, i takie pozostaje w różnych sytuacjach dnia codziennego.