Czwartek, 11 czerwca (Boże Ciało), J 6,51-58

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
Prawie w każdym zdaniu Jezus bardzo mocno podkreśla związek między Eucharystią a życiem wiecznym. To wydane i ofiarowane na krzyżu Ciało i Krew przelana dla naszego zbawienia zapewnia życie...

Czwartek, 11 czerwca (Boże Ciało), J 6,51-58

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Rozważanie

Prawie w każdym zdaniu Jezus bardzo mocno podkreśla związek między Eucharystią a życiem wiecznym. To wydane i ofiarowane na krzyżu Ciało i Krew przelana dla naszego zbawienia zapewnia życie. Ja jestem chlebem – aby nie rozumieć tych słów tylko metaforycznie, Jezus precyzuje – chlebem jest moje Ciało. Aby mogło żyć ciało, trzeba jeść i pić; tak samo aby dusza mogła żyć wiecznie, trwać w Bogu i mieć udział życiu Trójcy, musi trwać w zjednoczeniu z Jezusem, w Jego Ciele i Krwi. Aby to było możliwe konieczna jest wiara. Inaczej można zacząć szemrać jak Żydzi, którzy nie mogli uwierzyć, że Jego Ciało i Krew mogą stać się pokarmem i napojem. Mamy spożywać Go całego – Jego Ciało, Krew, ale także Jego słowa, przyswajać sobie Jego sposób działania, zachowania, stawać się coraz bardziej do Niego podobnym, coraz bardziej i głębiej Go poznawać i jednoczyć się z Nim w Komunii świętej. Przyjmując Ciało Chrystusa, już teraz karmimy się życiem wiecznym.