Rekolekcje + czerwiec/sierpień 2020 + Kielce

Pochylając się nad Słowem Bożym z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, odkryjemy prawdę o Bożej miłości, która w Jezusie Chrystusie objawiona, pokonała śmierć i stała się dla nas źródłem miłości wobec naszych braci...

Temat: Miłość, która wszystko zwycięża

Życie Jezusa, Syna Bożego było życiem wypełnionym miłością do ludzi, miłością aż po śmierć krzyżową. Jezus przeżył miłość aż po kres życia. Jego życie odrodziło się w zmartwychwstaniu: z mroków nocy śmierci wyłoniło się światło Dobrej Nowiny – miłość zwyciężyła śmierć! Bóg wcielony, który jest Miłością, przyszedł na ziemię i pokonał śmierć, ponieważ ona nie mogła utrzymać Go w swej mocy (por. Dz 2, 24). Miłość bowiem nie mogła paść łupem piekła, czyli miejsca, gdzie nie ma miłości. Chrześcijanie winni naśladować Chrystusa, wiodąc życie przepojone miłością, uczestnicząc w ten sposób w Jego miłości i zwycięstwie nad śmiercią: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci (1 J 3, 14). Pochylając się nad Słowem Bożym z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, odkryjemy prawdę o Bożej miłości, która w Jezusie Chrystusie objawiona, pokonała śmierć i stała się dla nas źródłem miłości wobec naszych braci.

Termin: 15-21 czerwca 2020 oraz 03-09 sierpnia 2020

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce
tel. 41 368 57 03 lub 41 368 58 13
tel. kom. 606 124 328
e-mail: r.missio@complex.com.pl

Koszt uczestnictwa: 450,00 zł

Zapisy oraz więcej informacji: www.rmissio.pl/pl/panel-boczny/kursy-i-rekolekcje