Rekolekcje + listopad 2020 + Gdynia

Papież Franciszek wzywa Kościół do „nawrócenia duszpasterskiego". Nie chodzi o zmianę doktryny, lecz o powrót do źródeł, ponowne odkrycie, co znaczy być solą ziemi i światłem świata. Nie jest on pierwszym papieżem, który tak mówi...

Zapraszamy na 3-dniowe rekolekcje dla kapłanów w atmosferze wyciszenia, osobistej modlitwy i refleksji.

Temat: Kościół radykalny, czyli o powrocie do korzeni

Papież Franciszek wzywa Kościół do „nawrócenia duszpasterskiego". Nie chodzi o zmianę doktryny, lecz o powrót do źródeł, ponowne odkrycie, co znaczy być solą ziemi i światłem świata. Nie jest on pierwszym papieżem, który tak mówi. Także jego poprzednik, Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał wołał podczas Wigilii Paschalnej na tydzień przed śmiercią Jana Pawła II: Zbudźmy się z naszego znużonego, pozbawionego zapału chrześcijaństwa. Podczas rekolekcji spróbujemy w świetle nauczania Kościoła zastanowić się na tym, czego tak naprawdę oczekują od nas kapłanów ostatni papieże? Na czym ma polegać nasze osobiste i pastoralne nawrócenie? Gdzie i jak możemy zasiewać ziarna nadziei dla letnich chrześcijan i zagubionego świata?

Prowadzący: o. Dariusz Piórkowski SJ, jezuita, pracował w Jezuickiej Służbie Uchodźcom (JRS) w Berlinie. Był duszpasterzem akademickim w Opolu. Pracuje obecnie w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów „Górka” w Zakopanem. Publikuje w Życiu Duchowym i na portalu DEON.pl. Autor książek „O duchowości z krwi i kości”, „Książeczka o miłosierdziu”, „Spodziewaj się dobra”.

Termin: 3-6 listopada 2020

Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej (ICFD)
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel. 58 621 05 15, kom. 797 907 144
email: sekretariat@icfd.pl

Koszt uczestnictwa (ofiara na fundusz rekolekcyjny):

    +260,00 zł (bez noclegu)
    +340,00 zł/os w pokoju 2-os
    +460,00 zł/os w pokoju 1-os

Informacja oraz zapisy: www.icfd.pl/index.php/program-i-zapisy/inne/dla-kaplanow