Wszystkich organizujących rekolekcje zapraszamy do przesyłania nam na adres rekolekcje@kaplani.com.pl informacji dotyczących planowanych rekolekcji, aby w jednym miejscu zebrać ofertę rekolekcyjną dla księży.

Papież Franciszek wzywa Kościół do „nawrócenia duszpasterskiego". Nie chodzi o zmianę doktryny, lecz o powrót do źródeł, ponowne odkrycie, co znaczy być solą ziemi i światłem świata. Nie jest on pierwszym papieżem, który tak mówi...
Gesty Pana Jezusa kryją w sobie pokłady wrażliwości Jego Serca. Rekolekcje w rytmie Lectio Divina są propozycją odkrycia, poznania, przyjęcia gestów Pana Jezusa i miłosierdzia, które jest w nich obecne...