Najważniejsze książki na liście o. Stanisława Biela

Autor tekstu
o. Stanisław Biej SJ
Książki są podróżą, są zmianą, są przekraczaniem linii horyzontu, są wyzwaniem, są innym spojrzeniem na świat niż moje, są bogactwem... O ulubionych, najważniejszych, przełomowych książkach w życiu księży, można tutaj poczytać, a może odkryć też coś dla siebie...

Książki są podróżą, są zmianą, są przekraczaniem linii horyzontu, są wyzwaniem, są innym spojrzeniem na świat niż moje, są bogactwem... O ulubionych, najważniejszych, przełomowych książkach w życiu księży, można tutaj poczytać, a może odkryć też coś dla siebie... 

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu

Peter Seewald, Jezus Chrystus. Biografia

Józef Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem

Józef Augustyn, Jakub Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa duchowego

Eugene Kennedy, Sara C. Charles, Jak pomagać dobrą radą

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

Anselm Grün, Sakramenty

Franz Jalics, Rekolekcje kontemplatywne

Tomasz Halik, Cierpliwość wobec Boga