Najważniejsze książki na liście o. Józefa Augustyna

Autor tekstu
o. Józef Augustyn
Książki są podróżą, są zmianą, są przekraczaniem linii horyzontu, są wyzwaniem, są innym spojrzeniem na świat niż moje, są bogactwem... O ulubionych, najważniejszych, przełomowych książkach w życiu księży, można tutaj poczytać, a może odkryć też coś dla siebie...

Książki są podróżą, są zmianą, są przekraczaniem linii horyzontu, są wyzwaniem, są innym spojrzeniem na świat niż moje, są bogactwem... O ulubionych, najważniejszych, przełomowych książkach w życiu księży, można tutaj poczytać, a może odkryć też coś dla siebie... 

Św. Augustyn, Wyznania

To niezwykłe świadectwo poszukiwania Prawdy, fascynacji tajemnicą Boga, budowania przyjacielskich związków, walki z ludzkimi słabościami oraz służby i miłości bliźnim. „Wyznania” to także wielkie zaproszenie do kontemplacji Boskiego piękna odbitego w człowieku: „Oto ludzie wędrują, aby podziwiać szczyty gór, spiętrzone fale morza, […] a siebie samych omijają, siebie nie podziwiają”.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy

Poruszające świadectwo dojrzewania w miłości w obliczu zbliżającej się śmierci. Święta uczy nas, w jaki sposób wszystko to, co przydarza się nam w życiu, przemieniać w doświadczenie miłości. „Dzieje duszy” ujawniają niezwykłą mądrość duchową i teologiczną młodej zakonnicy oraz jej wewnętrzne zmagania z „nieprzeniknionymi ciemnościami” duszy w obliczu zbliżającej się śmierci.

Matka Teresa, Bądź moim światłem. Prywatne listy świętej z Kalkuty

„Niniejsza książka jest odpowiedzią na apel wielu ludzi, którzy znali Matkę Teresą, kochali ją i podziwiali i którzy pragnęli poznać motywację jej działania, źródło jej siły, powód jej radości i intensywności jej miłości. Stronice tej książki odsłaniają jej życie wewnętrzne z całą jego głębią i dramatyzmem” (Brian Kolodiejchuk MC).

Anonim, Szczere opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu

Ten bestseller – to praktyczny podręcznik codziennej zaangażowanej modlitwy. Rosyjski Pielgrzym przemierzając ogromne przestrzenie carskiej Rosji, uczy się żyć modlitwą: w tym celu nawiedza cerkwie, słucha kazań, rozmawia ze sławnymi starcami, medytuje Biblię, czyta „Dobrotolubije” (zbiór tekstów o modlitwie i życiu duchowym ojców Kościoła, świętych i pisarzy duchownych), a nade wszystko usiłuje się modlić „nieustannie” modlitwą Jezusową, powtarzając tysiące razy dziennie: „Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”.

Etty Hillesum, Przerwane życie

Jest to pamiętnik młodej Żydówki, pisany podczas drugiej wojny światowej. Notowanie osobistych przeżyć z czasów Holokaustu staje się dla Etty sposobem wglądu we własne doświadczenia emocjonalne i duchowe. W ten sposób rozpoczyna się proces oczyszczającej autorefleksji, który prowadzi ją do Boga i żarliwej modlitwy: „Jakże osobliwa była moja historia opowieść o dziewczynie, która nie umiała klęczeć. Albo jej inna wersja: o dziewczynie, która nauczyła się modlić. To mój najintymniejszy gest”.

Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

„Jedna z najbardziej wyjątkowych książek, jakie kiedykolwiek czytałam. Całkowicie odmieniła moje życie, stając się jego częścią i podstawą mojego nauczania. To obowiązkowa lektura dla każdego” (Susan Jeffers). Także dla księdza.

Abraham J. Heschel, Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie

To jedna z najpiękniejszych rozpraw o modlitwie, jakie czytałem. „Modlić się to zwrócić uwagę na cud, to odzyskać zmysł tajemnicy, która ożywia wszystkie istoty. Modlitwa jest naszą pokorną odpowiedzią na niepojętą niespodziankę życia. [...] Jakże wdzięczny jestem Bogu, że istnieje obowiązek modlitwy, prawo przypominające mojemu rozproszonemu umysłowi, że czas pomyśleć o Bogu, czas zapomnieć o moim «ego» przynajmniej na chwilę! Jakież to szczęście należeć do porządku Bożej woli! [...] Modlitwa nie istnieje ze względu na coś innego. Modlimy się, aby się modlić. Modlitwa jest królową wszystkich przykazań. Modlitwa jest kryterium, za pomocą którego odkrywamy, czy służymy Bogu. Modlitwa stanowi sprawdzian wszystkiego, co robimy”