Spotkanie z Bogiem zawsze przerasta człowieka. Izajasz wpadł w przerażenie kiedy spotkał się ze Świętym Bogiem, mówił całkiem szczerze "Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach", Paweł już po spotkaniu ze Zmartwychwstałym nazwał siebie "poronionym płodem", kiedy do Piotra dotarło

Nie wiem, czy ja jestem gotowy na to by na sobie doświadczyć losu proroka Jeremiasza (zabity i odrzucony przez naród). Mogę tylko próbować sobie wyobrazić, ile słabego człowieka kosztuje spełnienie Bożego posłannictwa. Na sobie doświadczyć strasznych skutków buntu ludzi, którzy sprzeciwiających się

Ważne jest abyśmy pojęli, że w niedzielę mamy iść do świątyni, aby słuchać Słowa. Jezus utożsamia się ze wszystkimi, nie czyni różnic Jego misją jest dać prawdziwą wolność, prawdziwe przejrzenie, Jego dobra nowina to ukazanie prawdy o miłości i ukazanie sensu życia człowiekowi głodnemu i ubogiemu w

Jakie to piękne odniesienie do Eucharystii, Mszy św., „źródła naszego życia duchowego” – słowo Chrystusa powtórzone przez kapłana sprawia, tę nieprawdopodobną przemianę – chleba w Ciało, wina w Krew Chrystusa. Wielka nauka wiary płynie stąd dla nas. Uwierzyć, nie tracić nadziei, choćbym był niczym,

Nad każdym z nas wypowiedziano kiedyś wspaniałe słowa. "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Św." To słowa miłości Boga do człowieka. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, tzn. Miłością. Te słowa są echem słów wypowiedzianych nad Chrystusem przyjmującym chrzest janowy w Jordanie. W czasie

"Już nic nie jest w stanie mnie zdziwić", albo: "Wcale nie jestem zaskoczony, to było do przewidzenia". Takie zdania należą do codzienności i każdy słyszy je od czasu do czasu. Kiedy wyjdzie się na ulicę, tym bardziej twarze przechodniów zdają się wielekroć powtarzać te słowa, jakby na tym świecie