Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

W końcu "czuwanie" jest wezwaniem skierowanym do wszystkich, bez wyjątku. Każdy z nas jest dziełem Boga, który zawsze pragnie naszego dobra i żadem człowiek nie jest mu obojętny. Tu też znaleźć możemy pole dla naszego świadectwa. Głos Bożego wezwania płynie także poprzez nas, nasze życie i osobistą