Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

Dzisiejsza Ewangelia jest pełna nadziei. Sam Chrystus daje nam gwarancje, że działa w życiu każdego z nas. Działa często w sposób niezauważony, jak ziarno w ziemi. I warto pamiętać, że nawet jak tego nie czujemy, łaska Boża w nas działa. Ale dzisiejsze przypowieści przypominają nam o jeszcze jednej

Nasz, chrześcijański Bóg jest Trójcą to znaczy doskonałą wspólnotą osób, które dzielą się z nami swoim życiem i miłością. Tak, więc nasz Bóg nie jest jakimś wielkim samotnikiem. Są to trzy, odrębne osoby, które tworzą jedność, wspólnotę osób. Bardzo słabym porównaniem Trójcy Świętej jest świeca.

Duch Święty to najbardziej tajemnicza z Osób Trójcy Świętej. Pismo święte nie opisuje Ducha samego w sobie, mówi tylko o tym, jak przychodzi On do człowieka i jak można Go odróżnić od innych duchów. Jezus w rozmowie z Nikodemem porównuje działanie Ducha Świętego do wiatru. Tego zjawiska przyrody

Kilka dni temu otrzymałem list z takimi m.in. słowami: "istnieją ludzie, którzy z powodu tego, iż w górach zdarzają się wypadki nie udają się w nie. Boją się nieszczęścia i niebezpieczeństwa. Ci ludzie nigdy jednak nie zasmakują piękna i radości, które można przeżyć jedynie tam w górze...Wyjście w

Życiem człowieka kieruje dynamizm doznawania i działania. Wynika z niego mądra zasada, że człowiek może tylko tyle dać sam ile otrzymał. Człowiek bowiem nie jest Stworzycielem lecz stworzeniem. Cechą Stworzyciela jest niewyczerpanie, a cechą stworzenia jest skłonność do wyczerpywania się. Jeśli

Ja żyję w takim stopniu, w jakim trwam w Chrystusie. Bóg przekazuje mi swoje życie, a ponieważ Bóg jest nieskończony, nie ma końca, moja miłość może się bez końca doskonalić. U św. Jana trwać to słowo bardzo mocne. Wyraża wewnętrzny związek, który jednoczy Boga: Trwajcie w miłości mojej, jak Ja