Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

W Biblii oraz teologii Kościół zyskuje dosyć dużą liczbę obrazów. Wszystkie one już na poziomie określeń przybliżają istotę wspólnoty wierzącej w Chrystusa. Najbardziej znane to: Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego, Lud Boży czy też Kościół jako Matka /rodzi, karmi, wychowuje/. W obrazach

Jezus ma ciało. Jest sobą. Tym samym, który jadał z nimi, który uzdrawiał chorych, kładł ręce na dzieci i je błogosławił, dotykał trędowatego, przebaczył łotrowi, uciszał burze, tym samym, który umarł na krzyżu przybity gwoździami i przeszyty włócznią. Ale jest to ten sam Syn Boga, przez którego

Św. Tomasz Apostoł jest symbolem wiary  niedokończonej, która się rozwija i rozpoczynania od tego co mizerne. Okazuje  się, że wystarczy ludzkie „troszeczkę”,   by doświadczyć przemieniającej mocy Boga. Tym „troszeczkę”, w życiu św.  Tomasza,  było pragnienie dotknięcia ran  Nauczyciela. Jezus nie

Prawda o cenie miłości jest we współczesnej kulturze odrzucana. Dzisiejszy człowiek nie ma problemu z dobrym rozeznaniem i oceną moralną, jednakże jego głównym problemem jest ucieczka przed zobowiązaniami, konsekwencjami, wiernością czyli przed ceną miłości jaką jest krzyż.

W wymiarze wiary potrzeba także obrazów i symboli, które przykuwają uwagę i zwiążą ludzką świadomość i uczucia z tym, który jest żywy i Niewidzialny. Potrzebujemy zobaczyć by bardziej uwierzyć, by "trwać mocnymi w wierze". Bóg także posługuje się obrazami i symbolami.

Zasady prawa są potrzebne pod nieobecność Ojca. Prawo nie jest potrzebne gdy Ojciec jest blisko, albo gdy się dobrze zna Ojca, bo to On jest prawem. 

Bóg daje więc ludziom prawo i poleca, aby je wiernie wypełniali. Dotyczy to także wierzących w Niego. Bo ci, którzy w Niego wierzą często znają Go

Obraz Boga, który człowiek w sobie bywa niepełny, a przez to często wykrzywiony. A jakie doświadczenie Boga, takie życie. W dojrzałej relacji do Boga nie można pomijać prawdy Jego Słowa, z drugiej zaś strony trzeba to Słowo właściwie rozumieć, interpretować. Bo nie jest tak, że Boża sprawiedliwość

Może i ty wypatrujesz dziś znaku, aby uwierzyć Jezusowi. Jedynym znakiem jest Krzyż, na którym Bóg przez swoją śmierć przywrócił nam nadzieję i prawo do życia. Krzyż Tajemnica, w którym ukryty jest paradoks Ewangelii, Dobrej Nowiny: za śmiercią stoi życie, kto chce zachować życie, straci je, a kto

Jeden ze znanych duszpasterzy warszawskich napisał na progu Wielkiego Postu, że czeka na ten okres "jak zgłodniały pies". Bo jest szansa, by inaczej, głębiej i z namysłem zobaczyć siebie i swoje miejsce w świecie. By złapać dystans. I spojrzeć wyraźniej w kierunku Chrystusa, który "ogołocił samego

Zwyczajne chwile, dni, rzeczy czy sprawy nabierają koloru czasem zupełnie nieoczekiwanie. Stają się nadzwyczajne. Ten, kto zachwycił się piosenką, poezją, "extra" widokiem wie o czym mówię. Zakochanym "puszczam oko", oni bez słów widzą świat i siebie w barwach jasnych i radosnych, najlepszych.