Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

Wysyłając swoich uczniów Jezus nakazuje im działać prostymi środkami, przestrzega przed bogactwem, przed pokładaniem zbytniej nadziei w bogactwie środków i w rzeczach, które mogłyby wydawać się nieodzowne. Przecież dla podróżującego i chleb jest potrzebny, i torba podróżna, i pieniądze. A tymczasem

Dzisiejsza Ewangelia w doskonały sposób pokazuje to co i dziś możemy spotkać bardzo często, a mianowicie, że można patrząc na Jezusa i słuchając go się rozczarować. Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa rozczarowali się tym co zobaczyli i usłyszeli. Znali Jezusa, syn cieśli i przez trzydzieści lat

Nierozerwalnie z cudami czynionymi przez Jezusa związana jest wiara. To wiara osoby, której cud dotyczy lub tej, która czyni siebie wysłannikiem. Zewnętrznie pierwszym planem opisanych wydarzeń jest uzdrowienie kobiety oraz wskrzeszenie córki Jaira. Te cuda, choć widoczne, maja ustąpić temu, co

Jak trudno przetrwać piętrzące się zło. Jak trudno wytrwać widząc sam grzech i jego rosnącą moc. Nawet Apostołowie ulegają pokusie i zaczną podejrzewać Jezusa o brak zainteresowania ich losem. "Nic Cię to nie obchodzi?" - czy nie miałem ochoty czasem wykrzyczeć tego samego? Ale w środku, w samym

Dzisiejsza Ewangelia jest pełna nadziei. Sam Chrystus daje nam gwarancje, że działa w życiu każdego z nas. Działa często w sposób niezauważony, jak ziarno w ziemi. I warto pamiętać, że nawet jak tego nie czujemy, łaska Boża w nas działa. Ale dzisiejsze przypowieści przypominają nam o jeszcze jednej

Nasz, chrześcijański Bóg jest Trójcą to znaczy doskonałą wspólnotą osób, które dzielą się z nami swoim życiem i miłością. Tak, więc nasz Bóg nie jest jakimś wielkim samotnikiem. Są to trzy, odrębne osoby, które tworzą jedność, wspólnotę osób. Bardzo słabym porównaniem Trójcy Świętej jest świeca

Duch Święty to najbardziej tajemnicza z Osób Trójcy Świętej. Pismo święte nie opisuje Ducha samego w sobie, mówi tylko o tym, jak przychodzi On do człowieka i jak można Go odróżnić od innych duchów. Jezus w rozmowie z Nikodemem porównuje działanie Ducha Świętego do wiatru. Tego zjawiska przyrody

Kilka dni temu otrzymałem list z takimi m.in. słowami: "istnieją ludzie, którzy z powodu tego, iż w górach zdarzają się wypadki nie udają się w nie. Boją się nieszczęścia i niebezpieczeństwa. Ci ludzie nigdy jednak nie zasmakują piękna i radości, które można przeżyć jedynie tam w górze...Wyjście w

Życiem człowieka kieruje dynamizm doznawania i działania. Wynika z niego mądra zasada, że człowiek może tylko tyle dać sam ile otrzymał. Człowiek bowiem nie jest Stworzycielem lecz stworzeniem. Cechą Stworzyciela jest niewyczerpanie, a cechą stworzenia jest skłonność do wyczerpywania się. Jeśli

Ja żyję w takim stopniu, w jakim trwam w Chrystusie. Bóg przekazuje mi swoje życie, a ponieważ Bóg jest nieskończony, nie ma końca, moja miłość może się bez końca doskonalić. U św. Jana trwać to słowo bardzo mocne. Wyraża wewnętrzny związek, który jednoczy Boga: Trwajcie w miłości mojej, jak Ja