Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (J 18,33b-37) - Rok B

Liturgia Słowa w niedzielę Chrystusa króla Wszechświata przypomina nam tą oczywistą prawdę, że Jezus jest prawdziwym Królem życia i Panem wszelkiego stworzenia. Jego królestwo nie jest z tego świata, jest inne niż królestwa ziemskie, inne, bo oparte na Prawdzie, Jego Prawdzie, czyli na nauce ewangelii, która nam zostawił jako swój Testament.

Liturgia Słowa w niedzielę Chrystusa króla Wszechświata przypomina nam tą oczywistą prawdę, że Jezus jest prawdziwym Królem życia i Panem wszelkiego stworzenia. Jego królestwo nie jest z tego świata, jest inne niż królestwa ziemskie, inne, bo oparte na Prawdzie, Jego Prawdzie, czyli na nauce ewangelii, która nam zostawił jako swój Testament.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (J 18,33b-37)

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Prawdziwie wolni

Liturgia Słowa w niedzielę Chrystusa króla Wszechświata przypomina nam tą oczywistą prawdę, że Jezus jest prawdziwym Królem życia i Panem wszelkiego stworzenia. Jego królestwo nie jest z tego świata, jest inne niż królestwa ziemskie, inne, bo oparte na Prawdzie, Jego Prawdzie, czyli na nauce ewangelii, która nam zostawił jako swój Testament.

Tym wszystkim, którzy uznają Go za króla chce przypomnieć, że naszym domem i celem życia jest Dom Ojca, do którego zmierzamy. Jego Władza i Moc przejawia się w uniżeniu i służbie - jest królem upokorzonym i ukrzyżowanym, wziął na siebie wszelki grzech i w uniżeniu go zniszczył, dlatego godzien jest wszelkiej czci i chwały i uwielbienia.

Swoim zmartwychwstaniem potwierdził Prawdę swojej nauki, dlatego musi być rzeczywistym Królem życia człowieka, nie może być królem panującym czy figurantem w życiu lub tylko złożoną deklaracja przynależności do Niego. Jeśli przyjmujemy Jezusa za króla to Musimy oddać Mu całe nasze życie i postępować według Jego wskazań, wtedy zrozumiemy, co znaczy poznać Prawdę Jezusa i być na wzór Jezusa świadkiem Prawdy. Oddając się Jemu do dyspozycji stajemy się prawdziwie wolni.

ks. Jerzy Skiba