Chcemy postrzegać świat i dzielić się tym, o czym wszyscy mówią albo tym, co osobiście staje się doświadczeniem naszego życia. Zawsze jednak przeglądając doczesność w wieczności.

ks. Marek Czyżewski
Ten miesiąc zatrzymania jest inny, a dla mnie na pewno zaskakujący. Biorąc pod uwagę ponad 20 lat kapłańskich doświadczeń, to duża zmiana. Patrząc wstecz i snując pewną refleksję, co zapamiętałem?
ks. Krzysztof Konkol
    Ja, stary i bardzo zasłużony dla wspólnoty Kościoła konfesjonał wiem, że obowiązuje mnie tajemnica i zbyt wiele ujawnić nie mogę, ale może tak ogólnie, bez imion i nazwisk,  z  potrzeby serca powiem kilka słów o spowiednikach. Jestem dość  schematyczny i dla poczucia własnego komfortu i chcąc
ks. Jacek Nawrot
Mój współbrat w kapłaństwie, cytowany w artykule pani Magdaleny Lemańskiej, zapędzając się w swojej refleksji zasugerował, że wyobraża sobie „w ekstremalnej sytuacji możliwość Eucharystii bez kapłana.” W swoim życiu kapłańskim i przedkapłańskim nie przypominam sobie bardziej absurdalnej teorii.
Ks. Jacek Nawrot

Święta paschalne wracają wiosnami, wirusy i koronawirusy pojawiają się czasami, ale to nie te czasowe wydarzenia zmieniają człowieka. Człowieka zmienia myślenie. Teraz jest czas pandemii wirusa i to pewnie zmieni myślenie (czyli życie) wielu ludzi, w tym także nas kapłanów. Można zaryzykować

ks. Krzysztof Konkol
Ławki kościelne, wierne słuchaczki Słowa Bożego, bywają … bardzo różne. Jedne wygodne, inne raczej nie zachęcające do dłuższego kontaktu,  jedne stare, dotknięte zębem czasu, inne pachnące jeszcze młodością, wszystkie jednak, bez żadnej różnicy, mają swoją wytrzymałość i … pewne oczekiwania. Czegóż
ks. Krzysztof Konkol
Księża ??? Kim są ? I po co chodzą po tym świecie ? Te pytania należałoby zadać Panu Jezusowi, bo to przecież Jego pomysł, żeby tacy w ogóle byli.
ks. Jacek Socha
Inicjatywa kapłanów Archidiecezji Gdańskiej, polegająca na włączeniu się księży w materialne wsaprcie szpitali, które obecnie są w trudnej sytuacji i doświadczają różnorakich braków materiałowych.
ks. Krystian Wilczyński

Ewangelista Marek na samym początku swojej relacji wskazuje dlaczego Jezus wybrał sobie uczniów – aby z Nim byli i wypędzali złe duchy. Z Nim byli... 
    Wielki Tydzień 2020 wygląda inaczej, wszyscy to wiedzą i wszyscy o tym piszą (nie chcę być kolejnym). Ze zrozumiałych względów przejmujemy się

ks. Paweł Labuda
Niedzielą Palmową rozpoczynamy najważniejszy tydzień w roku liturgicznym Kościoła. Nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy go w ten sposób. Okoliczności, które nam towarzyszą, sprawiają, że może on się stać dla nas rzeczywiście WIELKIM Tygodniem. Od nas zależy, jak go przeżyjemy.
ks. Jarosław Piotrowski
Poniższe słowa piszę w 11. dzień ogłoszenia przez Premiera polskiego rządu restrykcji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w 4. dzień od ogłoszenia stanu epidemii oraz po już kolejnej niedzieli od ogłoszenia dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.