Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

ks. Jerzy Świnka

„Jeżeli nie przyjmie się prawidłowych zasad i nie będzie się dążyć do ich przeprowadzenia w życiu, rozwój życia modlitwy w skali ogólnej będzie ulegał zahamowaniu i załamania duchowe będą się mnożyły, a duchowe wyjałowienie kleru uczyni z duszpasterstwa intensywny zewnętrznie ruch, bez żadnej

o. Michał Nowak

We wczesnej młodości znałem kapłana, który zwykł był powtarzać powyższe słowa bardzo często. Niestety, choć wypowiadał je z wielka powagą, to najczęściej czynił to w zupełnie nieadekwatnych sytuacjach - na przykład wsiadając na rower i udając się na wycieczkę. Brak spójności pomiędzy słowem, a

ks. Ignacy Soler

Ten tydzień, który lud chrześcijański tradycyjnie nazywa wielkim, daje nam raz jeszcze okazję do rozważenia – i przeżycia na nowo – chwil, których dopełnia się życie Jezusa. Wszystko, co w tych dniach przypominają nam najróżniejsze przejawy pobożności, skierowane jest nieomylnie ku Zmartwychwstaniu

ks. Jerzy Świnka

Fundamentem wszelkiej, dobrze zrozumianej więzi braterskiej, jest Bóg. Tam, gdzie jest „więcej" Boga, tam jest też głębsze braterstwo i przyjaźń, wynikające nie z więzów krwi, lecz z „nowego narodzenia", w którym Chrystus Pan nazywa nas przyjaciółmi (J 15,15), a nie sługami. Dlaczego my, kapłani, w

ks. Krystian Wilczyński

Zwykle kiedy ludzie mówią, że mają nowego księdza, mają na myśli nowego proboszcza, wikariusza lub księdza do pomocy duszpasterskiej. Nie wielu zauważa wtedy innego rodzaju „nowość” księdza, rozumianą w znaczeniu „ten sam”, ale „zupełnie inny”. Chodzi o duchownego, który daje się odnawiać Duchowi

o. Dariusz Michalski SJ

Usłyszałem ostatnio pewne świadectwo na zakończenie rekolekcji ignacjańskich. Młoda kobieta dzieliła się swoim doświadczeniem trudności i pokusy przeżywanych w czasie Ćwiczeń duchowych. Mówiła o niemożności udania się do swojego bożka właśnie z powodu przebywania na rekolekcjach i w konsekwencji