Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

Ks. Jan Uchwat
Gdy podróżuję po Europie, nieustannie natrafiam na kościoły, sanktuaria, kaplice poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Spędzam wakacje z Maryją. Proponuję taką duchową przygodę każdemu, zwłaszcza kapłanowi. Zajechać do poświęconego Jej miejsca, zajrzeć choćby na chwilę. Odwiedzić Matkę w domu.
ks. Jan Uchwat

Czerwiec, lipiec, sierpień to czas, kiedy wielu księży otrzymuje dekrety, a w związku z tym nowe zadania. Pojawia się pytanie, co zrobić z dekretem?

Odpowiedź wydaje się prosta. Przyjąć z wdzięcznością wobec Boga i związać się z nim (z wszystkim tym, co z niego wynika) w sposób afektywny, duchowy,

Ks. Jerzy Świnka

Smuci mnie widok kapłana, który rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, nie daje z siebie ani jednego słowa ku zaktualizowanemu i zdynamizowanemu przeżywaniu liturgii świętej. Skąd się to bierze? - Ale smuci mnie także ten kapłan, który głoszone przez siebie słowo Boże nieomal, "pieści" i doprowadza do

PASTORES 67 (2) 2015

Przyjmujemy kategorię „Getsemani” dla wyrażenia stanów kryzysu i niedomagania dzisiejszego księdza. Getsemani jest miejscem męki, które mocno poddaje próbie nadzieję, a wraz z nią radość życia.

Jezus przeszedł przez to, a Jego doświadczenie, aż po największe kuszenie na krzyżu, stanowi paradygmat

ks. Jacek Nawrot

My kapłani, wraz z całą wspólnotą Kościoła, jesteśmy wezwani do czynienia pokuty i praktykowania ascezy. Jednak autorzy podkreślają, że w chrześcijańskiej ascezie chodzi o ducha miłości i przestrzegają przed fałszywym obrazem ascezy. Chrześcijański duch pokuty i umartwienia nie ma nic wspólnego z

bp Grzegorz Ryś

Najstarszy tekst o zmartwychwstaniu. Zapisany ręką św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian. O czym mówi? Czego dowodzi? Co z naciskiem głosi?

Choć mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, to jednak cały nacisk jest w nim położony na zmartwychwstaniu Jego uczniów. A więc na naszym powstaniu z martwych.