Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

Marek Suchar
W czasach biblijnych pobożnych Żydów obowiązywał religijny nakaz uczestniczenia w uroczystościach odbywających się w Świątyni Jerozolimskiej co najmniej trzy razy do roku, w wielkie święta: Paschę, Pięćdziesiątnicę i Święto Namiotów. Nieprzebrane tłumy pielgrzymów ściągały w tym czasie do Jerozolimy
bp dr Wiesław Szlachetka
W Ewangeliach według św. Marka, Mateusza i Łukasza znajduje się opis czterdziestodniowego postu i kuszenia Jezusa. To wydarzenie św. Marek zapisał w następujący sposób:

Jako chrześcijanie wiemy, że Chrystus przyjdzie powtórnie, by przeżegnać ten świat Krzyżem Świętym i uczynić nową ziemię i nowe niebo. Niektórzy mówią, że Pan Jezus jest za rogiem, że to już niedługo. Inni twierdzą, że jeszcze trochę to potrwa, zanim powróci. Jedno jest pewne: Chrystus przyjdzie, a

o. Placyd Koń

Jak rozumieć Hbr 6, 4-6?

Kilka tygodni temu otrzymałem pytanie: Jak rozumieć Hbr 6, 4-6?

„Nie można bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku,

ks. Jacek Socha

W ostatnich dniach dwukrotnie spotkałem rodziny, które przez śmierć samobójczą,  straciły kochaną osobę,  a także słyszałem o niebezpiecznej próbie samobójczej. Niestety liczba samobójstw nie jest mała. W Polsce, w roku 2016,  odebrało sobie życie 5 405 osób (w tym samym czasie w wypadkach

ks. Ignacy Soler
Religia chrześcijańska jest paradoksalna, czyli zaskakująca, nieprawdopodobna, nieoczekiwana. Paradoks to słowo greckie łączące para (przeciw) i doxa (opinia), czyli dwie opinie czy aspekty rzeczywistości, które wydają się sprzeczne, ale nie do końca nimi są.