Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

Ks. Jan Uchwat

Oto zwiastuję wam radość wielką ... (Łk 2, 10-11)

Porozmawiajmy o radości chrześcijańskiej. Tak bardzo jej potrzebujemy, a tak rzadko mamy na nią czas. Nie myślę tutaj o zwykłej radości ludzkiej, takiej, która zależy od pory dnia, czy roku. Od tego, czy udało mi się zrealizować to, co sobie

ks. Jacek Socha

„Dekalog I” to jeden z najlepszych filmów jaki obejrzałem w swoim życiu. K. Kieślowski i K. Piesiewicz przedstawili w tym dziele mężczyznę i jego syna, którzy są zafascynowani światem komputerów. Fabuła obrazu jest prosta. Ojciec wierzy, że przy pomocy nowoczesnej techniki wszystko można wyliczyć

Ks. Jan Uchwat

Słowa Jezusa zawarte w Ewangelii św. Jana: Potem Jezus, widząc, że już wszystko się dokonało i wypełniło się pismo, mówi: Pragnę! (J, 19,28), a także te zawarte w księdze proroka Ozeasza: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6,1-60) pozwalają mi w okresie

kard. Carlo Maria Martini

Tylko jedno podkreślenie, ale za to istotne.

Uczeń umiłowany nie uczynił nic, podczas gdy Jezus miłuje go w najwyższym stopniu. To nauka, że Jezus kocha nas jako pierwszy, a my nie czynimy nic, zanim zostaniemy umiłowani przez Niego.

Ks. Jacek Nawrot

Motto: „Odezwał się Piotr: Panie jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr więc wyszedł z łodzi.” (Mt 14, 28-29)

Ks. Jacek Nawrot

Tekst wyjściowy: „A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Wtedy

Rigoldi Gino

Na ostatnim Synodzie kleru ambrozjańskiego, który odbył się w 2009 roku w seminarium w Seveso S. Pietro, wielu prelegentów żaliło się na trudności, jakie księża odczuwają we współpracy ze sobą. Po wielokroć padł termin „samotność”, by wyrazić własną kondycję w obliczu trudności duszpasterskich i

ks. Jacek Socha

W jednym z Midraszy znajduje się opowiadanie o gołębicy, która została zaatakowana przez drapieżnego ptaka. Chciała schronić się w szczelinie skalnej, z której wyłonił się kąsający wąż. Gołębica znalazła się w potrzasku, w sytuacji wydawałoby się bez wyjścia. 

Ks. Mateusz Warminiak

Pan Bóg nieustannie zaprasza człowieka do przemiany. Św. Paweł w Bożym Duchu napisał w liście do Rzymian:” …przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża…”. Bóg chce odnawiać nasz umysł tzn. czynić nas bardziej świadomymi Jego zamiarów, chce otworzyć nam

Ks. Janusz Mastalski

Dziesięć chorób generujących „psychopatologię władzy”

Coraz większe uleganie pokusie wielkości może prowadzić wręcz do „psychopatologii władzy”. Oczywiście nie chodzi tu o jakiś rodzaj choroby psychicznej, a raczej o chorobę duszy. To ona uniemożliwia jakąkolwiek zdolność prowadzenia dialogu