Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

ks. Zbigniew Wądrzyk

Pytanie zadane niewiastom przez Aniołów nosi w sobie ważne pouczenie. Wyczuwamy w nim też odrobinę pretensji. Przecież uczniowie powinni wiedzieć, że nie ma go wśród umarłych, wszak sam zapowiedział swoje zmartwychwstanie, ale jak widać słów tych chyba nikt nie brał poważnie… no może z wyjątkiem

ks. Jacek Socha

„Nie ma nic ważniejszego dla człowieka, aniżeli determinacja w opanowaniu pośpiechu”. Słowa Henry Thoreau, amerykańskiego pisarza z XIX wieku, szczególnie dzisiaj nabierają ogromnego znaczenia. Wydaje się, że w sposób szczególny mogą zostać zaadresowane do współczesnych księży. Wydaje się, że

Wraz z momentem przyjęcia święceń prezbiteratu, każdy z nas kapłanów winien stać się zarówno Dobrym Pasterzem, jak również sługą Jedynego Dobrego Pasterza. Jednakże bycie znakiem Dobrego Pasterza jest ogromnym wyzwaniem dla dzisiejszego kapłana, ponieważ żyjemy w czasach, w których to zmieniające

Ks. Tomasz Horak

Czytanie: Hbr 9,11-15

Bracia! Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne

Ks. Jacek Socha Ks. Adam Świeżyński

Henry Nouwen pisząc o kapłanie nazwał go „zranionym uzdrowicielem”. Określenie to wskazuje zarówno na bolesną stronę życia księdza, jak i na niezwykle głęboką jego tożsamość i misję. Nouwen twierdzi, że właściwe przeżycie własnego zranienia, pozwala stać się źródłem uzdrowienia dla innych, choć nie

Ks. Marek Dziewiecki

Bóg powołuje kapłanów, by na wzór Chrystusa kochali i uczyli kochać.

Mieć czas dla człowieka

Kapłan to Boży ratownik człowieka, który wie, że zawsze jest na dyżurze. To ktoś, kto każdego dnia z nowym zapałem współpracuje z Bogiem w ratowaniu ludziom życia doczesnego i wiecznego. Wspaniały chirurg

ks. Marek Dziewiecki

Bóg powołuje kapłanów, by na wzór Chrystusa kochali i uczyli kochać.

Dziecko podwójnej miłości

Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było dla mnie oczywiste, że jestem dzieckiem szczęścia. Oboje rodzice odnosili się do siebie z miłością i ta ich wzajemna miłość dawała mi poczucie całkowitego i radosnego

Ks. Jan Uchwat

Oto zwiastuję wam radość wielką ... (Łk 2, 10-11)

Porozmawiajmy o radości chrześcijańskiej. Tak bardzo jej potrzebujemy, a tak rzadko mamy na nią czas. Nie myślę tutaj o zwykłej radości ludzkiej, takiej, która zależy od pory dnia, czy roku. Od tego, czy udało mi się zrealizować to, co sobie

ks. Jacek Socha

„Dekalog I” to jeden z najlepszych filmów jaki obejrzałem w swoim życiu. K. Kieślowski i K. Piesiewicz przedstawili w tym dziele mężczyznę i jego syna, którzy są zafascynowani światem komputerów. Fabuła obrazu jest prosta. Ojciec wierzy, że przy pomocy nowoczesnej techniki wszystko można wyliczyć

Ks. Jan Uchwat

Słowa Jezusa zawarte w Ewangelii św. Jana: Potem Jezus, widząc, że już wszystko się dokonało i wypełniło się pismo, mówi: Pragnę! (J, 19,28), a także te zawarte w księdze proroka Ozeasza: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6,1-60) pozwalają mi w okresie