Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

Richard P. Fitzgibbons

Bliskie i dające wzajemne wsparcie relacje między księżmi są sprawą zasadniczą dla fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia duchownych oraz dla ich coraz bardziej wymagającej posługi. Na stale rosnącą w związku z tym presję mają wpływ: coraz mniej chrześcijańskie, wrogie wobec wiary

ks. Ignacy Soler
Każdy człowiek żyje w relacji z innymi i jest nadawcą informacji. Kapłan - ex hominibus asumptus pro hominibus constituitur, z ludzi wzięty, dla ludu ustanowiony - powinien przekazywać i komunikować cały czas wydarzenia i słowa najbardziej kształtujące ludzką kulturę: Ewangelię. Tak, Kapłan
Ks. Jan Uchwat
Gdy podróżuję po Europie, nieustannie natrafiam na kościoły, sanktuaria, kaplice poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Spędzam wakacje z Maryją. Proponuję taką duchową przygodę każdemu, zwłaszcza kapłanowi. Zajechać do poświęconego Jej miejsca, zajrzeć choćby na chwilę. Odwiedzić Matkę w domu.
ks. Jan Uchwat

Czerwiec, lipiec, sierpień to czas, kiedy wielu księży otrzymuje dekrety, a w związku z tym nowe zadania. Pojawia się pytanie, co zrobić z dekretem?

Odpowiedź wydaje się prosta. Przyjąć z wdzięcznością wobec Boga i związać się z nim (z wszystkim tym, co z niego wynika) w sposób afektywny, duchowy

Ks. Jerzy Świnka

Smuci mnie widok kapłana, który rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, nie daje z siebie ani jednego słowa ku zaktualizowanemu i zdynamizowanemu przeżywaniu liturgii świętej. Skąd się to bierze? - Ale smuci mnie także ten kapłan, który głoszone przez siebie słowo Boże nieomal, "pieści" i doprowadza do

PASTORES 67 (2) 2015

Przyjmujemy kategorię „Getsemani” dla wyrażenia stanów kryzysu i niedomagania dzisiejszego księdza. Getsemani jest miejscem męki, które mocno poddaje próbie nadzieję, a wraz z nią radość życia.

Jezus przeszedł przez to, a Jego doświadczenie, aż po największe kuszenie na krzyżu, stanowi paradygmat

ks. Jacek Nawrot

My kapłani, wraz z całą wspólnotą Kościoła, jesteśmy wezwani do czynienia pokuty i praktykowania ascezy. Jednak autorzy podkreślają, że w chrześcijańskiej ascezie chodzi o ducha miłości i przestrzegają przed fałszywym obrazem ascezy. Chrześcijański duch pokuty i umartwienia nie ma nic wspólnego z

bp Grzegorz Ryś

Najstarszy tekst o zmartwychwstaniu. Zapisany ręką św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian. O czym mówi? Czego dowodzi? Co z naciskiem głosi?

Choć mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, to jednak cały nacisk jest w nim położony na zmartwychwstaniu Jego uczniów. A więc na naszym powstaniu z martwych.

Pastores 38(2008) nr 1

Ostatnio coraz częściej słyszy się niepokojące informacje o rozbieżnych postawach, jakie księża prezentują przy traktowaniu grzechu antykoncepcji w praktyce spowiedniczej. Dlaczego tak się dzieje? Co z nauczania Kościoła w tym zakresie należałoby przede wszystkim przypomnieć?

Pastores 40(2008) nr 3

Słychać czasem głosy narzekania na młodych, niedoświadczonych jeszcze spowiedników, że brakuje im umiejętności wysłuchania człowieka, ale także na starszych, że mówią, nie dosłuchawszy do końca penitenta, dając mu gotowe, rutynowe rozwiązania. Dlaczego wysłuchanie osoby spowiadającej się jest takie