Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

ks. Krzysztof Borysewicz

Ksiądz – skąd?

Nie miałem nigdy potrzeby zastanawiania się nad pochodzeniem słowa, które jest jednym z najczęściej przeze mnie spotykanych. „Ksiądz” – słyszę to na każdym kroku. I nie tylko dlatego, że zwracają się do mnie w ten sposób dzieci, które przygotowuję do I Komunii świętej, ministranci

ks. Mateusz Potoczny

W liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty Ojciec Święty Benedykt XVI wydał list zaadresowany do seminarzystów całego świata. Choć adresatami są klerycy to jednak ów list śmiało można potraktować jako program posługi kapłańskiej każdego, kto odczytał w swoim sercu dar powołania do szczególnej

Ks. Jan Uchwat

Adoro te devote… (Zbliżam się w pokorze…) to jeden z piękniejszych średniowiecznych hymnów eucharystycznych. Jest często śpiewany w naszych kościołach podczas nabożeństw Eucharystycznych czy na dziękczynienie.

My, księża, w jedyny w swoim rodzaju sposób żyjemy dla Eucharystii. Dlatego miesiąc

Kard. Francis Arinze

OBRAZA BOGA

Spotkanie z Chrystusem i wytrwały wysiłek naśladowania Go mogą zostać osłabione lub całkowicie zrujnowane przez grzech. Grzech jest obrazą Boga. To czyn przeciw tej miłości, jaką Bóg nas otacza. 

Oddala on nasze serca od miłości Boga. Św. Augustyn w swym dziele O państwie Bożym okr