Ludzie listy piszą... a kapłani? A kapłani piszą blogi. Nasz zbiór jest tak zróżnicowany, jak księża w Polsce. Są blogi zakonników i braci zakonnych, są blogi wikariuszy, proboszczów. Ale wdrapując się w naszej hierarchii kościelnej wyżej znajdujemy też blog rektora seminarium a nawet biskupa.