ks. Jacek Socha
Pewien rabin zwrócił uwagę na to, iż drugie przykazanie dekalogu stoi na straży pokory człowieka względem Boga. Prawda o nas pokazuje ludzką niezdolność do zrozumienia Boga, opanowania Go umysłem czy też słowem. Natomiast to co możemy, to oddychać imieniem Boga. 
ks. Jacek Socha

Spór o legalizację sztucznego zapłodnienia „in vitro” w Polsce, referendum na temat małżeństw jednopłciowych w Irlandii i rozpoczęcie debaty na temat legalizacji „asystowania przy samobójstwie”  w Wielkiej Brytanii,  to przykłady sporów na tematy moralne we współczesnej Europie.  Jak się w nich

ks. Jacek Socha

Wezwanie do miłości nieprzyjaciół może wywołać w słuchaczu Ewangelii różne reakcje: złość, gniew, frustrację czy też bezradność. Dlaczego Jezus stawia tak wysoko poprzeczkę? Myślę, że kluczem do zrozumienia tekstu z Łk 6, 27-38 jest odkrycie tego, co znaczy powtarzający się refren: „jaka za to dla

ks. Jacek Socha

Jest w Apokalipsie niezwykle paschalne stwierdzenie: „Kto wyrwie z paszczy śmierci jej zdobycz, jeśli nie ktoś, kto jest mocniejszy od samej śmierci” (Ap 5, 14). W jaki sposób Jezus Chrystus stał się mocniejszy od śmierci? 

ks. Jacek Socha

Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał

To genialne zdanie napisał Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Bóg, jeśli chce wyrwać nas z obojętności poprzez jakieś wyzwanie, to dużo wcześniej nas obdarowuje.

ks. Jacek Socha

 Ewangelia Łukasza przedstawia Lewiego jako tego, który w obecności Jezusa doświadczył radości (Łk 5, 27-32). Konsekwencją radykalnej odpowiedzi na powołanie była uczta, czyli radość. Jest też tekst w Ewangelii Mateusza, który mówi o bogatym młodzieńcu, który nie poszedł za Jezusem, nie zgodził się