ks. Ignacy Soler

Dobra nowina to, że żyjemy, że mamy jeszcze czas, że mamy imię, mamy powołanie: jesteśmy umiłowani dzieci Boga. Zdumienie wobec życia, wobec imienia, oznacza zdolność do odkrycia własnego powołania. Pytanie - kim jestem?, związane jest bezpośrednio z drugim pytaniem: jakie jest moje imię, moje

ks. Ignacy Soler

Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Chrystus powiedział tylko raz, abyśmy uczyli się od niego. Jezus pokazał siebie samego jako przykład również tylko raz, jako przykład pokory. Najgorszą rzeczą w naszym życiu jest ta straszna miłość do siebie samego. Samouwielbienie, okropna

ks. Ignacy Soler

Niedawno czytałem słowa święty Teresy z Avili, gdzie stwierdza, że życie tak jak modlitwa nie polega na tym, by wiele myśleć, ale by wiele kochać. Człowiek istota duchowa ma rozum i wolę jako władzy, a więc człowiek działa: myśli i kocha, udoskonala się jako człowiek poprzez te działania, ale

ks. Ignacy Soler

Przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii należy do tych zajęć duszpasterskich, które powinny mieć pierwszorzędne znaczenie. To bardzo ważne dla każdej parafii i dla każdego proboszcza. W ostatnich trzech latach zajmuję się – zawsze za zgodą biskupa diecezjalnego – sprawami katechezy

ks. Ignacy Soler

Synod biskupów o rodzinie już się kończył, teraz przychodzi czas na dokument końcowy i na adhortację apostolską papieża Franciszka, jeżeli uważa to za stosowny. Teraz podaję dziesięć punktów, które zostały podkreślone jako zadanie na umacnianie każdej rodziny. 

ks. Ignacy Soler

Każdy człowiek wierzący wie, że modlitwa jest bardzo ważną rzeczą, postawą w naszej osobistej relacji z Bogiem. Wiemy o tym, ale również osobiste doświadczenie podkreśla, ze modlitwa, a szczególnie modlitwa myślna, jest bardzo trudna, ciągle wymagająca wysiłku, wszyscy mamy skłonność do zaniedbania

ks. Ignacy Soler

Arystoteles uważał człowieka jako homo politicus, a więc osoba potrzebująca 'polis' – miasta, by rozwijała swoje zdolności. Innymi słowami każdy człowiek potrzebuje innych, by realizować się jako osoba – czyli persona, indywidualna substancja intelektualnej natury, a więc byt w relacji. Kapłan to

ks. Ignacy Soler

Każdy kapłan robi to, co może, by służyć Chrystusowi i ludziom każdego dnia. Uważam, że kapłan - sacerdos, powinien każdego dnia czytać uważnie Pisma Świętego i księgi własnego życia, ponieważ żyje w świecie - in mundo. Życie kapłańskie to życie w Kościele, teraz mnie interesuje w sposób szczególny

ks. Ignacy Soler

Zadzwoniłem do mojego przyjaciela księdza, wybitnego profesora teologii dogmatycznej: - Czy możemy się spotkać? - Chętnie, zapraszam do mnie. Przyjechałem do niego i spotkałem go przed piękną kamienicą. Siedzieliśmy w kawiarni biblioteki i zapytałem: - Czy czytałeś to, co powiedział papież