ks. Ignacy Soler

Kiedy skończyła się msza święta na 'campus misericordiae' na Brzegach, starałem się z mojego sektora oznaczonego 's' wydostać się jak najszybciej. Masa pielgrzymów była ogromna, ale udało mi się stosunkowo szybko wyjść i znaleźć odpowiednią drogę powrotną. W trakcie opuszczania kampusu pozdrawiałem

ks. Ignacy Soler
Tożsamość kapłaństwa: 'alter Christus - ipse Christus', drugim Chrystusem - samym Chrystusem. Tajemnica kapłaństwa wyjaśnia się tylko w tajemnicy Chrystusa Kapłana, ponieważ w Kościele Chrystusa istnieje tylko jedno kapłaństwo: kapłaństwo Chrystusa. Mówimy do Niego i do każdego kapłana: Tu es
ks. Ignacy Soler

Misericordes sicut Pater. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Jubileusz miłosierdzia dla kapłanów ma szczególne znaczenie, do takiego stopnia, że papież Franciszek chciał osobiście prowadzić w czwartek 2 czerwca dzień skupienia  czyli trzy medytacje, każda ponad godziny czasu, trzy rozważań o

ks. Ignacy Soler

Kiedyś słyszałem, nie znam źródła, że prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, zachęcał kapłanów, by przyjechali do Jasnej Góry przynajmniej raz w roku, ponieważ każde spotkanie z Matką robi, że kapłan wraca do swoich zadań duszpasterskich odnowionym dotykiem Matki.

ks. Ignacy Soler

Podczas Oktawy wielkanocnej byłem w Dworku i prowadziłem rekolekcje zamknięte i w ciszy dla kapłanów. Było sporo nauk w kaplicy. Trzej wybrani księży pomagali mi i również oni prowadzili trzy pogadanki w salonie. Jeden z uczestników powiedział mi z zaufaniem, że te pogadanki w salonie i książka

ks. Ignacy Soler

Okres Wielkiego postu kończy się w 2016 r. tak jak zawsze – mszą krzyżma świętego. Kolejny rok uczestniczyłem w katedrze św. Floriana na diecezji Warszawsko-Praskiej na tym nabożeństwie. Kościół tak piękny jak zimny, cała centralna nawa była pełna kapłanów i dużo wiernych na bokach, dzięki temu

ks. Ignacy Soler

Wartość życia kapłana zależy od jego modlitwy. Zadaniem kapłana jest modlić się i głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jeżeli mało się modlę oznacza, że fałszuję moje życia kapłana i zaczynam źle żyć: modlimy się tak jak żyjemy, jeżeli chcemy lepiej żyć powinniśmy lepiej się modlić

ks. Igancy Soler

Znana jest historia młodego Franciszka, który spotkał trędowatego niedaleko Asyżu. Franciszek patrzył na trędowatego, którego wrzody były tak obrzydliwe, że ogarnął go wstręt, i w przerażeniu chciał uciec. Jednak zatrzymał się. Ten rozpieszczony młodzieniec, syn bogatego kupca, powoli zaczynał

ks. Ignacy Soler

Papież w swoim orędzie na wielki post w roku miłosierdzia proponuje nam dwie rzeczy: słuchanie słowa Bożego i uczynki miłosierdzia. Zastanawiam się jakie uczynki miłosierdzia osobiście powinien dbać i moja natychmiastowa odpowiedź jest: wszystkie, wszystkie uczynki miłosierdzia względem ciała i

ks. Ignacy Soler

Od 18 stycznia do 25 – wspomnienie nawrócenia św. Pawła, modlimy się szczególnie za jedność chrześcijan. Kościół ma trzy misje: misję duszpasterską – skierowaną dla katolików, ekumenizm -ku chrześcijanom i misja ad gentes – dla wszystkich ludzi. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, a nawracamy się do