Nasz syn kilka lat temu wstąpił do seminarium. Decyzja ta dla nas, jako rodziców, była wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza że było to seminarium zakonne. Nasz syn zamieszkał w klasztorze. Pierwsze miesiące były z pewnością dla niego bardzo trudne ze względu na zmianę sposobu życia.

Joanna

Będąc, nie po raz pierwszy w Rzymie, po raz pierwszy miałam poczucie, że oto znajduję się w centrum mojej religii. Tutaj jest ustanowiona przez Jezusa głowa mojego Kościoła, papież. Moje serce było pełne radości płynącej ze świadomości, że jestem częścią czegoś tak wspaniałego, mojego Kościoła.

Teresa

Jestem w Warszawie, 6 czerwca 2010, na Placu Piłsudskiego, za 50 minut rozpocznie się Msza Św. beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki. Właśnie w tej chwili powitaliśmy Mamę ks. Jerzego – Panią Mariannę. W tej atmosferze kreślę tych kilka zdań dotyczących mojego kontaktu i towarzyszenia dziełu,

Magdalena

Na stronę kaplani.com.pl trafiłam prawie dokładnie rok temu, w lipcu. Już wcześniej modliłam się za kapłanów, ale było to na zasadzie "zrywu" - jak mi się przypomni. Słyszałam jak wiele złych rzeczy, plotek mówi się o księżach, jak bardzo w tym względzie jesteśmy manipulowani za pośrednictwem

Katarzyna

Pragnę Dobremu Bogu podziękować za Światło… Pomysł stworzenia tej strony był myślę błogosławiony – a z pewnością skutki spotkania z treścią tutaj zamieszczoną będą Wielkie….

Trafiłam na tę stronę po przeczytaniu jakiegoś artykułu zamieszczonego na Opoce, i tak się zmieniło moje podejście do modlitwy

Grażyna R.

Ostatni miesiąc to był czas wielkiej radości dla mnie. Mnie, lekarzowi, dane było modlić się o zdrowie dla kapłana. Ucieszyłam się, że mogę pośredniczyć w uzdrawianiu księdza przez Najlepszego Lekarza. Przez cały czas docierało do mnie, że jest tylko Jeden, Jedyny Uzdrowiciel. Nawet nie znam tego