Boże, nasz Ojcze,

Ty pragniesz, aby każdy człowiek był zbawiony

oraz doszedł do poznania prawdy i miał życie.

Ty wzbudzasz wśród swojego ludu

pasterzy według Twego Serca,

zdolnych do prowadzenia nas drogą zbawienia.

Dziękujemy Ci za wszystkich kapłanów,

tych z przeszłości i tych współczesnych.

Panie Jezu Chryste, w św. Janie Marii Vianneyu zechciałeś obdarzyć Kościół szczególnym obrazem Twojej pasterskiej miłości. Pomóż nam w jego bliskości i z pomocą jego przykładu owocnie przeżyć ten Rok Kapłański. Spraw, abyśmy nauczyli się od świętego Proboszcza z Ars odnajdywać radość w długim

Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów,

tych, których znamy, których spotkaliśmy,

tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.