Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania.

ks. Krystian Wilczyński
Nigdy nie patrzyłem na seminarium duchowne jako na drogę uzdrowienia. Czasem łatwiej było spojrzeć na nie jak na drogę zranienia, ale głównie prywatnej wolności i realizacji własnych wizji i potrzeb.
ks. dr Tadeusz Stanisław Knut
Jedno z najbardziej znanych opowiadań z Księgi Rodzaju to historia opisująca budowę miasta i wieży Babel (Rdz 11,1-9). Skutkiem tego przedsięwzięcia było pomieszanie języków, co doprowadziło do nieporozumień i konfliktów, a w efekcie do rozproszenia się ludzi po świecie.
ks. Piotr Jutkiewicz
Co jest centralnym punktem historii zbawienia? Skąd pochodzi chrześcijańska radość? Wszystko zaczyna się od zmartwychwstania! Spotkanie z Jezusem prowadzi do nowej radości, która charakteryzuje się gotowością do ruszenia dalej. Ewangeliczne opisy zmartwychwstania Jezusa zawierają wiele różnic w
Ks. Krystian
Wakacje kleryckie, diakońskie i kapłańskie. Wyjazdy urlopowe w góry, za granicę, do rodziny. W moim przypadku wszystkie kończyły się tym samym: prostą, codzienną czynnością, która w ciągu roku jest niezauważalna, wręcz rutynowa, może nieco problematyczna w pośpiechu poranka. Po miesiącu chodzenia
ks. Wojciech Cichosz
Tyle razy słuchałem pięknych słów i wywodów. Tyle razy sam je głosiłem. Ileż to wysłuchałem mądrych wykładów i konferencji. Przez lata sam je prowadziłem. Gdy w Środę Popielcową przyjmowałem popiół na znak pokuty i nawrócenia i innym posypywałem głowę, nie spodziewałem się, że tak szybko
Marek Suchar
W czasach biblijnych pobożnych Żydów obowiązywał religijny nakaz uczestniczenia w uroczystościach odbywających się w Świątyni Jerozolimskiej co najmniej trzy razy do roku, w wielkie święta: Paschę, Pięćdziesiątnicę i Święto Namiotów. Nieprzebrane tłumy pielgrzymów ściągały w tym czasie do Jerozolimy
bp dr Wiesław Szlachetka
W Ewangeliach według św. Marka, Mateusza i Łukasza znajduje się opis czterdziestodniowego postu i kuszenia Jezusa. To wydarzenie św. Marek zapisał w następujący sposób:

Jako chrześcijanie wiemy, że Chrystus przyjdzie powtórnie, by przeżegnać ten świat Krzyżem Świętym i uczynić nową ziemię i nowe niebo. Niektórzy mówią, że Pan Jezus jest za rogiem, że to już niedługo. Inni twierdzą, że jeszcze trochę to potrwa, zanim powróci. Jedno jest pewne: Chrystus przyjdzie, a

o. Placyd Koń

Jak rozumieć Hbr 6, 4-6?

Kilka tygodni temu otrzymałem pytanie: Jak rozumieć Hbr 6, 4-6?

„Nie można bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku

ks. Jacek Socha

W ostatnich dniach dwukrotnie spotkałem rodziny, które przez śmierć samobójczą,  straciły kochaną osobę,  a także słyszałem o niebezpiecznej próbie samobójczej. Niestety liczba samobójstw nie jest mała. W Polsce, w roku 2016,  odebrało sobie życie 5 405 osób (w tym samym czasie w wypadkach