Środa, 27 maja, J 17,11b-19

Autor tekstu
Lectio Divina św. Józefa
„Prawda” – czym dla mnie jest to słowo? Czy prawdą jest to wszystko, co nie jest kłamstwem? Jak często za prawdę biorę to, co mówią w mediach, w telewizji czy na portalach społecznościowych?...

Środa, 27 maja, J 17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.


Rozważanie

Prawda” – czym dla mnie jest to słowo? Czy prawdą jest to wszystko, co nie jest kłamstwem? Jak często za prawdę biorę to, co mówią w mediach, w telewizji czy na portalach społecznościowych? Czy wszystko co mówią moi przyjaciele uważam za prawdę, tylko dlatego, bo to moi najbliżsi? Czy pamiętam, że oni mają prawo się pomylić, tak jak i ja mogę popełnić błąd? Jak często bronię prawdy? Czy walczę o to, żeby nieprawdziwe informacje nie rozprzestrzeniały się i nie szkodziły drugiemu człowiekowi? A może często sam formułuje pewne plotki, żeby mieć o czymś porozmawiać, aby znaleźć sensacje?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że prawdą jest Słowo Boże. W czternastym rozdziale Ewangelii św. Jana mówi „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Jezus jest prawdą i nie ma w nim cienia kłamstwa. Pragnie naszego szczęścia, abyśmy byli przepełnieni radością Chrystusa, który pragnie nas prowadzić i chce abyśmy za nim podążali.

Jezu, dziękuję Ci za Twoje Słowo, proszę uświęć nas w prawdzie.